• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Convocatòria Assemblea-Demarcació de Tarragona

  • Demarcació: Tarragona

Benvolgut/da col·legiat/da,

D'acord amb allò que disposa l'article 13 dels nostres Estatuts, se us convoca a l'Assemblea General Ordinària que es celebrarà POSPOSADA, a l' IES d’Horticultura i Jardineria de Reus (Ctra. Bellissens, km 1,5), a les 18.45h en primera convocatòria i a les 19:00h en segona, amb el següent

 ORDRE DEL DIA

 Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior

  1. Informe de Presidència.
  2. Informe de Secretaria.
  3. Aprovació si s’escau dels comptes de l’any 2019.
  4. Aprovació de pressupostos 2020
  5. Torn obert de paraules.Documents relacionats

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Cultilogic
Caixa Enginyers
Mútua General de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies