• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Convocatòria d'ajudes per al sector agroalimentari

  • Demarcació: General

Us informem de la convocatòria de les següents ajudes dins del sector agroalimentari:

- Ordre AAA/612/2012, de 5 de març, per la qual es publica, per a l'exercici 2012, la convocatòria d'ajudes a programes plurirregionals de formació dirigits als professionals del sector agroalimentari. PDF (BOE-A-2012-4230 - 6 págs. - 258 KB)

- Ordre AAA/613/2012, de 5 de març, per la qual es publica, per a l'exercici 2012, la convocatòria d'ajudes per a plans d'assistència tècnica als sectors agroalimentaris acollides al Reglament (CE) n.º 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del ''Tratado a las ayudas de minimis''. PDF (BOE-A-2012-4231 - 6 págs. - 261 KB)CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies