• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Llei de mediació en assumptes civils i mercantils

  • Demarcació: General

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), va publicar el passat mes de juliol la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, reformant així la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, per a incloure entre les seves funcions, juntament amb l'arbitratge, la mediació, permitint així la seva actuació com a institucions de mediació.

Així doncs, la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, passa a tenir la següent redacció:

''ñ) impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente''

Per accedir a la publicació en el BOE cliqueu al següent enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdfCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Caixa Enginyers
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies