• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Col·legia't

La col·legiació és obligatòria per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Tècnic/a Agrícola i d'Enginyer/a Tècnic/a Forestal, en qualsevol de les seves especialitats, en qualsevol àmbit que desenvolupin la seva activitat, tant sigui per a l'empresa privada, la professió lliure o les administracions públiques.

Inscriure't a un Col·legi et dona dret a exercir en tot el territori espanyol, aquest s'ha d'escollir en funció del domicili professional o personal, o en el seu defecte on s'exerceixi l'activitat professional.

Quotes

El cobrament de les quotes es fa trimestralment.

Els imports són els següents:

1. Comunicat respecte l'augment de quotes del Consejo

Cliqueu aquí per descarregar el comunicat del COETAPAC, respecte l'augment de les quotes del Consejo General

Quota d'entrada

Més de 3 anys de possessió del títol: 0 €* 

Menys de 3 anys de possessió del títol: 0 €

Reingrés: 0 €

*Actualment hi ha vigent una promoció per la qual la quota d'entrada surt a cost 0 € per tothom.

Quotes col·legials

 • General            42,00 € trimestrals

Quotes especials

 • Quota aturats*:            18,00 € trimestrals
 • Quota jubilats:              0 €

*Per acreditar la permanença en l'atur cal enviar abans del dia 1 de cada trimestre natural la tarja vigent

Quotes recent titulats

 • 1er any de possessió del títol        12,00 € trimestrals
 • 2n any de possessió del títol        18,00 € trimestrals

Com col·legiar-se

Per col·legiar-se presencialment cal aportar:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia i original del títol o del resguard del títol, o fotocòpia compulsada, expedit per l'Escola o Universitat corresponent.
 • Tres fotografies mida carnet.
 • Dades domiciliació bancària.

Per col·legiar-se on-line: Formulari d'alta per col·legiar-se

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Members Club
Realdron
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies