• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

CÀLCUL I DISSENY D'INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM

 • Data inici: 16/02/2021
 • Data final: 23/02/2021
 • Durada: 16 hores
 • Tipus: Online
 • Demarcació: Girona
 • Lloc d'impartició: Format videoconferència

L'objectiu d'aquest curs és donar una visió detallada i molt pràctica dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arran de la publicació del RD 244/2019.

Format en línia. 16 i 23 de febrer de 9.00 a 13.30 h. i de 15.00 a 17.30 h.

S'adquiriran coneixements i eines necessàries per dur a la pràctica el disseny d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum de qualsevol potència, utilitzant diferents programes de càlcul i disseny, simuladors 3D i fulls de càlcul.

Programa

1 - Marc normatiu i conceptes bàsics

Marc legal de l'autoconsum. RD 244/2019, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT). Implicacions tècniques del RD Autoconsum:

 • Tipus d'instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
 • Autoconsum compartit. Opcions.
 • Compensació simplificada d'excedents. Càlcul i estimació.
 • Legalització i inscripció de les instal-lacions. Registre administratiu d'autoconsum. Canal empresa. Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d'instal·lació.
 • Injecció zero. UNE 217001.
 • Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

2- Fonaments tècnics de disseny i funcionament

 • Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients.
 • Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d'espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d'ombres. Solucions en configuració per ombres.
 • Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d'una instal-lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal-lacions. Configuració de strings. Condicions de disseny.

3- Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

 • En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal-lacions fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents (assistides, aïllades i interconnectades).
 • Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d'excedents). Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Bateries Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents tipus de bateries que hi ha actualment.
 • Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

4- Càlcul i disseny d'instal-lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul

 • Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum
 • Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
 • Implantació dels mòduls sobre coberta.
 • Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings. Cobertura solar vs rati d'autoconsum.
 • Valorització de l'energia generada i dels excedents.
 • Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió. Càlculs i dimensionat d'estructures. Software de càlcul (k2-systems).

5- Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul

 • Resolució d'exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques, fulles excel i softwares de configuració (SUNNY DESIGN, Ampere energy, SolarEdge design, SAM NREL). Definir els perfils de consum a partir de factures elèctriques o monitoritzacions. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels mòduls (lay out). Dibuix d'esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes i propostes tècniques i comercials.

 

Nota: els alumnes hauran de tenir ordinador ja que s'utilitzaran programes de simulació i dimensionat, fulles de càlcul i altres eines informàtiques.

PONENT

Joan ramírez Guasch.

professor de cursos d'eficiència energètica de la URV, LI-3, COEIC, ITL, IteC, i diferents col·legis professionals. Doctorant en eficiència energètica a la URV

Inscripció

Col·legiat: 250,00€
Aturat: 200,00€
No col·legiat: 295,00€
La inscripció es formalitza fent l’ingrés al número de compte del Col·legi: ES69 0081 0260 6000 0119 9629, posant-hi en el concepte el nom i cognoms.
La demarcació es reserva el dret a cancelar el curs per falta d'assistents 
Per a més informació girona@agrifor.org 


CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Cultilogic
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies