• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

CURS ONLINE CERTIFICACIO ENERGETICA D'EDIFICIS NOUS I EXISTENTS

 • Data inici: 16/11/2020
 • Data final: 06/12/2020
 • Durada: 3 setmanes
 • Tipus: Online
 • Demarcació: General
 • Lloc d'impartició:

CURS ONLINE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS NOUS I EXISTENTS

 • Aquest curs online , de 3 setmanes de durada , té com a objectiu la capacitació per a la realització de Certificacions energètiques en edificis nous (en fase de projecte) i existents utilitzant la nova versió de l'aplicació CE3X (v. 2.3), ara, des de mitjan 2018, amb la possibilitat de realitzar també Certificacions energètiques d'edificis nous de tipus residencial o petit i mitjà terciari. Aquesta aplicació gratuïta ha estat desenvolupada per IDAE.
 • L'abril de 2013 es va publicar el Reial decret 235/13, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, tant de nova construcció com existents (en cas de venda o lloguer).
 • S'analitza el marc legal i es desenvolupen 3 exemples pràctics (realitzats pas a pas mitjançant vídeos) de certificacions realitzades CE3X. Així mateix es faciliten guies i recomanacions de millora de la Certificació energètica d'un edifici, actuant sobre el seu envolupant i les seves instal·lacions. Poden visionar-se quantes vegades es desitgi durant el període de matrícula.

 

OBJECTIUS:

 • Capacitar al professional per a la realització de Certificació energètica d'edificis amb la nova versió de l'aplicació CE3X.

 

TUTORS:

D. Rafael Blanco Ocaña. Enginyer Tècnic Industrial.

D. Alberto Millares Prats. Arquitecte.

Tots dos amb més de 20 anys d'experiència professional en els camps de l'enginyeria i arquitectura.

 

METODOLOGIA I DOCUMENTACIÓ:

Aquest curs s'imparteix a través de la plataforma de teleformació de l'empresa RBC Enginyers. Disposarà de material pedagògic en diversos formats: vídeos, pdf, excel, etc, i fòrums de discussió, tutories on-line mitjançant xat i correu intern. S'inclouen en aquest curs tres exemples pràctics resolts pas a pas mitjançant vídeos. Poden visionar tantes vegades com es desitgi durant el període de matrícula.


MODALITAT:

 • Online

DURADA:

 • Del 16 de novembre al 6 de desembre. (3 setmanes)

PREU:

 • 90 € col·legiat
 • 144 € no col·legiat

INSCRIPCIÓ:

BUTLLETA INSCRIPCIÓ CURS ONLINE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS NOUS I EXISTENTSCONTINGUT DEL CURS:

UNITAT DIDÀCTICA 1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL
Introducció i antecedents.
La Normativa Europea. Directiva 2010/31 / UE.
Reial Decret 235/2013. Procediment per a la Certificació energètica d'edificis. Correcció d'errors de l'R.D. 235/2013 i modificacions.
Reial Decret 106/2018. Pla estatal d'Habitatge 2018-2021.
Resolució de 7 de novembre de 2013 (Tarifes oficials en edificis públics).
Metodologia per a la realització de la Certificació energètica d'edificis existents. Registre de Certificats d'eficiència energètica.
Sancions relatives a l'Certificat d'eficiència energètica.
Respostes i preguntes freqüents (FAQ)
Respostes i preguntes freqüents RD 235/2013 (Ministeri per a la Transició Ecològica)

UNITAT DIDÀCTICA 2. L'APLICACIÓ CE3X
Introducció a l'aplicació CE3X i la seva Complement.
Enllaç de descàrrega: Programa CE3X.
Enllaç de descàrrega: Complement per CE3X.
Manual d'usuari de CE3X.
Manual d'usuari de CE3X per a edificis nous.
Guia de recomanacions d'eficiència energètica d'CE3X

UNITAT DIDÀCTICA 3. CASOS PRÀCTICS RESOLTS (V-Habitatges, PT-Petit terciari) (VÍDEO) Cas pràctic 1. CE3X: Bloc d'habitatges. (V) (Edifici existent)
(VÍDEO) Cas pràctic 1. CE3X: Habitatge pertanyent a bloc d'habitatges. (V) (Edifici existent)
(VÍDEO) Cas pràctic 3. CE3X: Centre educatiu. (PT) (Edifici nou)

UNITAT DIDÀCTICA 4. RECOMANACIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA
Generalitats.
Envolupant tèrmica.
Instal·lacions de climatització.
Instal·lacions d'ACS.
Instal·lacions d'il·luminació.
Introducció a l'aplicació d'energies renovables.

ANNEX. GUIES TÈCNIQUES (Material extern complementari)
Introducció.
Catàleg d'elements constructius CTE.
Guia tècnica de Solucions d'aïllament amb poliestirè expandit EPS (IDAE).
Guia tècnica de Solucions d'aïllament amb poliestirè extruït XPS (IDAE).
Guia tècnica per a la rehabilitació de l'envolvent amb poliuretà PUR (IDAE).
Guia tècnica de Solucions d'aïllament amb llana mineral (IDAE).
Guia tècnica de Solucions de vidre i tancament de vidre (IDAE).
Guia tècnica d'eficiència energètica d'il·luminació en oficines (IDAE).
Guia tècnica d'ACS (Aigua Client Sanitària) central (IDAE).
Guia pràctica de calefacció i ACS en habitatges (IDAE).
Guia tècnica d'aprofitament de la llum natural en la il·luminació d'edificis (IDAE).
Guia tècnica d'instal·lacions de climatització amb equips autònoms (IDAE).

APÈNDIX
Bibliografia
Adreces d'interès

AVALUACIÓ MITJANÇANT QÜESTIONARIS TIPUS TEST

CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Banc Sabadell
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies