• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


RD 259/2023 de modificació de RD 506/2013 sobre productes fertilitzants

El RD 529/2023 corregeix l'error de no incorporar a l'annex I del RD 506/2023 alguns fertilitzants , en particular , aquells que inclouen determinades barreges de micronutrients. Aquesta omisió impedia la posada al mercat d'aquest tipus de fertilitzants.

D'altra banda, l'Ordre APA/104/2022, d'11 de febrer, deixava sense incloure els adobs inorgànics sòlids i simples, amb nitrats amòninc, amb alt contingut de nitrogen

Aquest Reial Decret:

  • MODIFICA los arts. 8.3, 12.1, las disposiciones finales 1, 2, los anexos I, II y AÑADE los arts. 6 bis, 17 bis, 17 ter, los anexos IX y X al Real Decreto 506/2013, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2013-7540).
  • CITA:

Enllaços relacionats

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies