• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Reial Decret 665/2023 modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic

Publicat el Reial Decret 665/2023, de 18 de juliol, que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril;el Reglament de l'Administració Pública d'Aigües, aprovat pel Reial Decret 927/1988, de 29 de juny; i el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminats del sòl i els criteris i estàndars per la declaració de sols contaminats.

 • DEROGA:
  • L'art. 283, MODIFICA el títol i determinats preceptes, AFEGEIX determinats preceptes, i SUPRIMEIX els arts. 15 bis, 57, 236, 258, 337, 361 i la disposició addicional 3a del Reglament aprovat pel Real Decret 849/1986, d' 11 d' abril (Ref. BOE-A-1986-10638).
  • Els arts. 5 i 8 del Real Decret 916/1985, de 25 de maig (Ref. BOE-A-1985-11860).
 • MODIFICA:
  • Els annexs I i II de l'Ordre AAA/2056/2014, de 27 d' octubre (Ref. BOE-A-2014-11411).
  • L' art. 5 del Real Decret 9/2005, de 14 de gener (Ref. BOE-A-2005-895).
  • El títol i l'art. 39 i AFEGEIX el 44 bis al Reglament aprovat pel Real Decret 927/1988, de 29 de juliol (Ref. BOE-A-1988-20883).

Enllaços relacionats

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Mútua General de Catalunya
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies