• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Assegurança de Responsabilitat Civil per als col·legiats

Assegurança de RCP pels col·legiats del CETAFC per a l'any 2024

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I ELS ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS PER A L’ANY 2024

 

Per la contractació de l’assegurança de Responsabilitat Civil per l’any 2024, obligatòria per tots els col·legiats que exerceixen la signatura en el desenvolupament de la seva activitat professional.

 

El Col·legi, des de l'any 2019, ens proporciona amb la mateixa quota col·legial als ET Forestals i als ET Agrícoles una cobertura bàsica gratuïta de 30.000 € de límit d'indemnització per sinistre, assegurat i any amb l'objectiu de fer front a reclamacions de menor rellevància.


Hem acordat amb la mediadora d'assegurances AON mantenir els preus de les primes de les ampliacions de l'assegurança de RCP igual que a l'any 2023. No s'incrementen doncs, l'import de les primes de l'assegurança per a l'any 2024.

La renovació es farà automàticament, segons les cobertures contractades l'any passat.

Els interessats en donar-se d'alta o modificar les seves cobertures podeu contactar amb la vostra respectiva Demarcació.

Us recordem que, per decisió de l'Assemblea General Constituent celebrada a Sant Fruitós de Bages el 13 de maig de 2017, els col·legiats que signin projectes d'obra, activitat i instal·lacions, han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil mínima de 300.000 €.


NOTA:

  • Treballs que necessiten ampliació voluntària: Activitat fitosanitària, Projectes, Direccions d'obra, Coordinació de Seguretat i salut quan el volum d'obra declarat excedeixi els 60.100 €, gestió d'ajuts i tramitació d'expedients.

 

RESUM DE LES COBERTURES DE RCP DISPONIBLES TANT PER A AGRÍCOLES COM FORESTALS:

 

1. RC AGRÍCOLES

La proposta de MUSAAT per l’any 2024, en l’opció amb tram bàsic 30.000 € escollida pel Col·legi, és la de la taula següent:

AMPLIACIONS SOBRE LA CAPA BÀSICA PRIMA DE L'AMPLIACIÓ
50.000 € 154,62 €
135.000 € 313,60 €
375.000 € 363,49 €
550.000 € 451,01 €
800.000 € 548,89 €
1.150.000 € 624,67 €
1.650.000 € 883,37 €
2.150.000 € 974,30 €

 

2. RC FORESTALS

La proposta de MUSAAT per l’any 2024, en l’opció amb tram bàsic 30.000€, és la de la taula següent:

AMPLIACIONS SOBRE LA CAPA BÀSICA PRIMA DE L'AMPLIACIÓ
70.000 € 81,67 €
170.000 € 164,34 €
270.000 € 250,85 €
470.000 € 326,72 €
970.000 € 525,02 €
1.470.000 €

793,37 €

 

Per qualsevol dubte podeu contacta amb la vostra demarcació.

 

Per informació més detallada sobre les cobertures i condicions de les pòlisses podeu contactar amb Marta Claveria pels següents canals:

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies