• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Convocatòria Assemblea - Demarcació de Tarragona

  • Demarcació: Tarragona

Benvolgut/da col·legiat/da,

D'acord amb allò que disposa l'article 13 dels nostres Estatuts, se us convoca a l'Assemblea General Ordinària.


Data: dijous dia 30 de març.
Local: sala de l’entitat ARBORETO, a Riudoms.
Horari: les 19.45 en primera convocatòria i a les 20.00 en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Salutació del President
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària de l’any
anterior.
3. Informe de Presidència
4. Aprovació, si s’escau, de la Memòria Anual del 2022.
5. Aprovació, si s’escau dels comptes de l’any 2022.
6. Aprovació dels Pressupostos per a l’any 2023.
7. Torn obert de paraules

    Secretari                 Vist i plau President de la Demarcació

Eduard Bes Jaques                Santi Llurba i Fortuny

 Documents relacionats

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Caixa Enginyers
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies