• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Convocatòria d'ELECCIONS a la Junta de Govern de la DEMARCACIÓ DE BARCELONA

  • Demarcació: Barcelona

De conformitat amb el que disposa l’article 13.5.3 i 13.5.4 dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya aprovats per l’Assemblea del Col·legi, declarats adequats a la legalitat pel Departament de Justícia i publicats en el DOGC número 5233 de 10 d’octubre de 2008, es convoquen ELECCIONS per ocupar els càrrecs que a continuació s’indiquen dela Demarcacióde Barcelona:

 

                        Vicepresident

                        Secretari

                        Vocal

                        Vocal

                     

La presentació de candidatures finalitzarà el proper 7 de novembre de 2013, a les 15 hores a les oficines de la Demarcació de Barcelona.

Les candidatures podran ser individuals per a cadascuna de les vacants o en equip pel total dels càrrecs, i amb designació dels candidats a cadascun dels càrrecs objecte d’elecció.

Això vol dir que les candidatures individuals han de concretar el càrrec a que opten i les candidatures en equip han de ser complertes, és a dir, tants companys com càrrecs es convoquen, optant cadascun dels companys a un càrrec específic.

Dintre dels quinze dies següents a l’acabament del termini de presentació de candidatures,la Juntade Govern comunicarà a tots els col·legiats aquelles candidatures que compleixen els requisits estatuaris i convocarà l’Assemblea General per l'11 de desembre de 2013, a les 18 hores en primera convocatòria i 18’15 en segona convocatòria.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Catforest
Cultilogic
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies