• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Resum de la Jornada Impacte de l'agricultura 4.0 en el marc de la PAC

  • Tècnics i administració afronten el primer repte de la digitalització, arribar de manera efectiva a agricultors i ramaders
  • Demarcació: Barcelona

La digitalització en el sector agrícola comença a presentar una realitat, i és que tots els desenvolupaments i inversions no estan arribant amb fluïdesa als veritables protagonistes: agricultors i ramaders. Aquesta qüestió crítica és la que ja estan afrontant tècnics, investigadors i administració, i així ha quedat palès en la jornada del passat 11 de febrer sobre 'Impacte en l'agricultura 4.0 en el marc de la PAC', organitzada pel Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas, la Institució d'Estudis Catalans i de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

"Hi ha barreres que podem agrupar en quatre tipus, tècniques, econòmiques, econòmic, legals i de formació, que dificulten l'adopció de l'agricultura 4.0 per part dels agricultors i ramaders", ha comentatAgustí Fonts, responsable de Valoracions i Projectes Estratègics del IRTA, en la seva ponència.

En aquesta línia, Javier Lorén, president del Consejo de Ingenieros Técnico Agrícolas, ha posat en valor la figura d'aquests professionals com a enllaç entre els desenvolupaments i la seva aplicació real sobre el terreny. "És un dels papers primordials dels Enginyers Agrícoles, tenim aquesta responsabilitat d'ajudar a l'agricultor a interpretar les dades que ens aporten les TIC per aplicar les mesures apropiades als seus cultius. El camí és llarg i complex, però ho estem caminant ", ha comentat Lorén.

En aquesta mateixa línia s'ha manifestat Albert Massot, investigador del Departament d'Estudis per a l'Agricultura i el Desenvolupament Rural del Parlament Europeu: "Els Estats membres han d'integrar assessors dins el sistema de coneixements i innovació agrícoles,a fi de poder proporcionar informació tecnològica i científica actualitzada desenvolupada per la investigació i la innovació ". 

Des de l'àmbit de la investigació també s'estan prenent mesures. Emilio Gil, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, ha presentat el projecte Innoseta, una plataforma web que aglutina tota la informació que ja existeix sobre nous desenvolupaments, aplicacions de productes, desenvolupaments de maquinària, dispers per la xarxa i a la qual és difícil accedir-hi. "L'objectiu primordial és que tota la informació estigui organitzada i classificada de manera que sigui útil per a l'agricultor de qualsevol país de la Unió Europea, ja que a més la informació es presenta en diversos idiomes", ha comentat.

El que sembla clar és que solucionar aquestes dificultats és prioritari, pels beneficis que la digitalització pot portar al sector agroalimentari. Per a Fernando Quero, director de desenvolupament de mercat a Tecnalia: "La digitalització incrementaria en un 50% la producció, un 35% l'eficiència i tot això repercutiria en la qualitat dels nostres productes", aspecte prioritari per competir en un mercat exigent i global.

En aquesta mateixa línia, Rocío Wojski, subdirectora general d'Innovació i Digitalització del MAPA, ha comentat que per crear un sector agroalimentari fort i revitalitzar el medi rural "cal comptar amb la innovació, la digitalització, la bioeconomia i sistemes de coneixement que van a guanyar molt de pes en l'apoderament del sector agroalimentari ". Des de l'administració són conscients de la bretxa digital, i de nou es recorre a un adequat assessorament a l'agricultor per posar-hi remei.

Roberto Rodríguez, subdirector general d'Ajuts Directes del FEGA, ha mostrat una altra perspectiva de les TIC aplicades al sector agroalimentari, com a eines de monitorització que ajudaran a una millor gestió dels fons europeus: "Des de l'administració ens recolzem en aquestes noves tecnologies per fer un seguiment exhaustiu del compliment de les condicions d'admissibilitat dels ajuts de la PAC, incloent, on i quan sigui necessari, accions complementàries apropiades, i entre les que es trobaria com a últim recurs les visites sobre el terreny ", ha comentat.

La jornada ha comptat també amb Joaquín Olona, conseller de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern d'Aragó, que ha posat l'accent en un altre aspecte crític, ja que, segons la seva visió, la digitalització, que per una part és imprescindible, agreujarà un els principals problemes que té el sector i que la PAC no ha pogut resoldre en 50 anys: la renda agrària. "Això serà així llevat que l'agricultura 4.0, emmarcada en una PAC més eficaç a favor de l'agricultura familiar i dels agricultors que més contribueixen a la seva millora, els ajudi a reduir els seus costos econòmics, socials i ambientals, no a augmentar-los, a temps que els garanteix unes rendes dignes i suficients ", ha afirmat el conseller. Olona ha reforçat al seu torn que les ajudes no poden convertir-se en drets històrics ni heretar-se, sinó que han de distribuir-se en base a l'activitat real dels agricultors i les seves explotacions.

La jornada ha conclòs amb una taula rodona, moderada per Lourdes Viladomiu, professora de la UAB. Grup DRUAB, en què a més del ponent Albert Massot, han participat Roger Palau, membre de la Comissió d'Innovació FCAC, Miquel Aran, gerent del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i Martí Tarres, de Oleum Flumen.

La jornada també ha comptat amb la participació de Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans i de Jordi Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. 

L'acte ha estat clausurat per Montserrat Bas, presidenta de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya on ha puntualitzat la digitalització està de moda per l'agricultura 4.0 però no està arribant verdaderament als protagonistes i entén que aquí els "Enginyers Tècnics Agrícoles tenim un gran paper".

  • Les ponències les pots descarregar a documents relacionats.
  • El vídeo de la jornada el pots descarregar a enllaços relacionats

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Members Club
Realdron
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies