• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Curs online d'instal·lacions de protecció contra incendis: edificis residencials, terciaris i industrials

 • Del 8 de novembre al 5 de desembre. (4 setmanes)
 • Demarcació: General

CURS EN LÍNIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ: EDIFICIS RESIDENCIALS, TERCIARIS I INDUSTRIALS. 2a edició

Inici 8 de novembre de 2021

Aquest curs online , de 4 setmanes de durada (60 hores), té com a objectiu la formació d'una base sòlida de coneixement del marc legal i els sistemes de protecció passiva i activa contra incendis, sempre des del punt de vista de les necessitats del tècnic redactor del projecte.

S'inclouen en aquest curs capítols dedicats als fonaments de la protecció contra incendis i càlculs hidràulics, la naturalesa del foc, el marc legal existent, sistemes de protecció activa i passiva, i casos pràctics extrets de la pràctica real (projecte de protecció contra incendis d'edifici d'habitatges amb garatge, i projecte de protecció contra incendis de nau industrial).

Es proporcionaran així les eines necessàries per a la realització de projectes de variades tipologies i s'analitzaran casos pràctics amb l'objectiu de completar els coneixements teòrics adquirits.

OBJECTIUS:

 • - Capacitar al professional per a l'elaboració del projecte, disseny i càlcul, de les instal·lacions de protecció contra incendis, tant en l'àmbit residencial, industrial, etc.

TUTORS:

 • - D. Rafael Blanco Ocaña. Enginyer Tècnic Industrial.
 • - D. Alberto Millares Prats. Arquitecte.

Tots dos amb més de 20 anys d'experiència professional en els camps de l'enginyeria i arquitectura.

METODOLOGIA I DOCUMENTACIÓ:

 • - Aquest curs s'imparteix a través de la plataforma de teleformació de l'empresa RBC Enginyers.
 • - Disposa de material pedagògic en diversos formats: html, pdf, vídeos i amb fòrums de discussió, tutories en línia mitjançant xat, i correu intern.
 • - Tots els documents del curs es poden descarregar al disc dur.
 • - S'inclouen en aquest curs tres exemples pràctics extrets de la pràctica real i presentats de manera didàctica, abastant les principals casuístiques d'instal·lacions de Baixa tensió a la qual qualsevol enginyer podria enfrenarse.
 • - Com a complement es presenta mitjançant vídeos el procés de desenvolupament i càlcul dels esquemes unifilars de cada cas pràctic. Poden visionar-se quantes vegades es desitgi durant el període de matrícula.

DATES I DURADA DEL CURS:

El curs té una durada de 4 setmanes (equivalent a 60 hores lectives de formació).

 • - Data d'inici: 8 de novembre de 2021.
 • - Data de finalització: 5 de desembre de 2021.

El termini d'inscripció estarà obert fins a la data d'inici.

MODALITAT:

 • - Online

DURADA:

 • - Del 8 de novembre al 5 de desembre. (4 setmanes)

PREU:

 • - 125 € col·legiat
 • - 165 € no col·legiat

INSCRIPCIÓ:

CONTINGUT DEL CURS:

UNITAT DIDÀCTICA 1. CONEIXEMENTS BÀSICS: FONAMENTS

 • Vídeo de presentació de la unitat didàctica.
 • Introducció. El risc d'incendi.
 • La naturalesa de foc.
 • Agents extintors.
 • Elements de seguretat contra incendis.
 • Fonaments d'hidràulica.
 • Sinistres destacats.

UNITAT DIDÀCTICA 2. MARC LEGAL

 • Vídeo de presentació de la unitat didàctica.
 • Introducció.
 • CTE DB-SI. Seguretat en cas d'incendi.
 • Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RD 2267/2004).

UNITAT DIDÀCTICA 3. PROTECCIÓ PASSIVA

 • Vídeo de presentació de la unitat didàctica.
 • Introducció. La protecció passiva.
 • Protecció amb materials ignífugs.
 • Compartimentació.
 • Sistemes de control de fums.
 • Senyalització.

UNITAT DIDÀCTICA 4. PROTECCIÓ ACTIVA

 • Vídeo de presentació de la unitat didàctica.
 • Introducció. La protecció activa.
 • Sistemes d'extintors.
 • Sistemes de ruixadors.
 • Sistemes de Boques d'incendis equipades.
 • Sistemes d'emmagatzematge d'aigua.
 • Sistemes de detecció manual i automàtica.

UNITAT DIDÀCTICA 5. CASOS PRÀCTICS

 • Vídeo de presentació de la unitat didàctica.
 • Introducció.
 • CAS PRÀCTIC 1: Protecció contra incendis en edifici d'habitatges i garatge.
 • CAS PRÀCTIC 2: Protecció contra incendis en nau industrial.

UNITAT DIDÀCTICA 6. EINES I UTILITATS

 • FULL D'EXCEL. Càlcul per a avaluació de càrrega a el foc.
 • FULL D'EXCEL. Càlculs hidràulics generals.

ANNEX. GUIES TÈCNIQUES I MATERIAL COMPLEMENTARI

 • Introducció.
 • GUIA TÈCNICA: Seguretat contra incendis.
 • GUIA TÈCNICA: Aplicació de el Reglament de Protecció contra incendis (RD 513/2017).
 • GUIA TÈCNICA: Aplicació de el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials (RD 2267/2004).
 • FDN: Fitxa de Divulgació Normativa d'Instal·lacions de protecció d'incendis (INSHT).

APÈNDIX

 • Bibliografia.
 • Adreces d'interès.

AVALUACIÓ MITJANÇANT QÜESTIONARIS TIPUS TEST

 CERCADOR D'ACTES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Caixa Enginyers
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies