• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Ajut de minimis a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries

 • Demarcació: General

Us informem que està en termini de sol·licitud fins el 30/09/2022 l’ajut de minimis a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries, que va dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (PIME*), i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya. Se n’exclou el sector vitivinícola atès que ja té una ajuda específica.

L'objecte dels ajuts és fomentar les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de promoció comercial exterior, que tinguin per finalitat incrementar o consolidar les expedicions en el sí de la Unió Europea i les exportacions a tercers països. Prèviament a la presentació de la sol·licitud, les despeses subvencionables s’han d’haver executat i pagat dins del període del 30 de setembre del 2021 fins al 30 de setembre 2022. Les despeses són les següents:

 1. a.    Participació en fires i exposicions internacionals
 2. b.    Missions comercials directes o inverses
 3. c.    Campanyes publicitàries
 4. d.    Promocions en punt de venda
 5. e.    Presentacions de producte
 6. f.     Material divulgatiu i de promoció. Informació i publicitat, en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres, internet, punts de venda no inclòs en campanyes publicitàries
 7. g.    Consultoria, formació i assessorament en l’àmbit de la comercialització internacional agroalimentària (se n’exclouen els cursos d’idiomes)
 8. h.    Comerç electrònic destinat a l’exportació (pàgines web, catàlegs productes i preus, venda on line, etc.)

Les quanties dels ajuts són d'un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb una quantia màxima de 10.000 euros per persona beneficiària pel nombre total de despeses realitzades i subvencionables.

La normativa que regula l’ajut és:

 • ·  RESOLUCIÓ ACC/904/2022, de 28 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 617954). (DOGC  núm.  8639  publicat el  01/04/2022)
 • ·  ORDRE ACC/45/2022, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya. (DOGC  núm.  8633  publicat el  24/03/2022)

El tràmit només es pot fer per internet, a l’espai habilitat del canal empresa del web gencat.cat (https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/222821-ajuts-a-la-promocio-exportacions-agroalimentaries)

Les consultes es poden dirigir a la bústia: industries.daam@gencat.catCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies