• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Aplicació de les millors tècniques disponibles a la ramaderia intensiva

  • Demarcació: General

Barcelona, dijous 11 de gener de 2018

En data 15 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d’execució (UE) 2017/302 de la Comissió per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs.

Aquesta Decisió és d’aplicació a les explotacions avícoles i porcines que es troben incloses a l’annex I de la Directiva d’Emissions Industrials, i per tant també a l’annex I.1 de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i obligades a les declaracions anuals del Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants.

En aquest Seminari tècnic es farà una descripció de les tècniques considerades com a millors tècniques disponibles pel sector i els nivells d’emissió que es poden associar al seu ús.

Lloc de realització
Sala Biblioteca del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes 612-614
08007 - BARCELONA

Inscripcions
Les places són limitades. La inscripció és gratuïta i s’ha de comunicar l’assistència prèviament adreçant-se al següent correu electrònic: nuria.canut@gencat.cat (Sra. Núria Canut ) qui confirmarà la disponibilitat de places

Per a més informació consulteu el programa als documents relacionats.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies