• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Aprovació instrucció respecte a la tramitació de les modificacions no substancials de les autoritzacions ambientals d'activitats sotmeses a la Llei 20

  • Demarcació: General

En resposta a la petició que els diferents col·legis professionals vam traslladar a la Direcció General de canvi Climàtic i Qualitat Ambiental relativa a la inquietud pels terminis que moltes vegades l'Administració necessita per tramitar les comunicacions de modificació no substancial (MNS) de les autoritzacions ambientals, adjuntem la resposta de la Direcció General

" En data 10 de maig de 2024, s’ha aprovat finalment la instrucció respecte la tramitació de les modificacions no substancials de les autoritzacions ambientals d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. L’objecte és l’harmonització de la tramitació per part de totes les oficines de gestió ambiental unificades territorials del Departament (OGAU), l’oficina de medi ambient (OMA) de Terres de l’Ebre i la DGCCQA, junt a la intervenció de les unitats vectorials i organismes que en motiu de les seves competències informen durant el procés de tramitació.

Aquesta instrucció permetrà agilitzar la tramitació atès que introdueix canvis que reduiran els terminis de tramitació, entre altres:
- En cas de modificacions que no tinguin conseqüències per a les persones o per al medi ambient es farà escrit comunicant aquesta valoració.
- En altres casos, es farà resolució directa, reduint els terminis que suposa fer propostes provisionals.
- S’incorpora un nou document a presentar pel promotor, de declaració resum de la comunicació de MNS, amb:

  • o Una part tipus “Check list”, que permet identificar de manera ràpida
  • quines potencials afectacions incorpora la modificació comunicada i per tant, quines unitats vectorials hauran d’informar. Amb aquest document, s’evitarà sobrecarregar unitats vectorials que no han d’intervenir i es reduirà al mínim el temps per traslladar l’expedient a les unitats que han d’informar.
  • o Una part per justificar que la MNS no és substancial i que no es objecte d’avaluació d’impacte ambiental. S’informa dels criteris en que es basen les unitats que tramiten l’expedient per analitzar i avaluar aquests aspectes. Compartir els criteris permetrà que els promotors coneguin encara millor quan cal tramitar una modificació via modificació substancial o quan la modificació és objecte d’avaluació ambiental simplificada.

Altres aspectes també aporten millores, com per exemple el model de resolució que identificarà de manera clara els aspectes que es modifiquen evitant possibles incoherències amb l'autorització vigent. "CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Realdron
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies