• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Article. Els microorganismes podrien ser la solució climàtica

  • Demarcació: General

Els microorganismes podrien ser la solució climàtica

Publicat per Equipo #PorElClima

Com bé sabem, la biodiversitat de les espècies animals i vegetals està disminuint ràpidament a causa de l'activitat humana, però què sabem de la biodiversitat microbiana que habita en els organismes d'aquestes espècies?

L'estudi Scientists 'warming to humanity: Microorganisms and climate change ha estat publicat a Nature Reviews Microbiology per un grup de microbiòlegs que considera vital, per comprendre com els humans i altres formes de vida a la Terra poden resistir al canvi climàtic, prestar atenció a els microorganismes. S'entén com microorganisme "qualsevol organisme microscòpic o virus no visible a simple vista (menor de 0,005 mm)".

La pèrdua de biodiversitat no només afecta les formes de vida que apreciem a simple vista, també afecta la "majoria invisible", els microbis. El sistema microbià constitueix el suport vital de la biosfera, ja que qualsevol canvi que es produeixi en la biodiversitat i les activitats microbianes afectaran la capacitat de recuperació de tots els altres organismes i, per tant, la seva capacitat per respondre al canvi climàtic . Les funcions dels microorganismes són clau en el cicle del carboni i els nutrients; la vida animal, humana i vegetal; l'agricultura i la xarxa alimentària mundial.

Els microorganismes fan una contribució important a la captura de carboni, en particular el fitoplàncton marí. Per aquesta raó, els canvis ambientals que afecten la fotosíntesi microbiana marina i el posterior emmagatzematge de carboni acumulat en aigües profundes són de gran importància per al cicle global del carboni. A més, els microorganismes també contribueixen a les emissions de gasos d'efecte hivernacle a través de la respiració heterotròfica (CO2), la metanogènesi (CH 4) i la desnitrificació (N2O). Els organismes microscòpics poques vegades formen part de les investigacions científiques sobre canvi climàtic. Per això, aquest estudi posa de rellevància els efectes dels microorganismes en el canvi climàtic i el canvi climàtic en els microorganismes.

 

Els canvis en el clima afecten en l'estructura i diversitat de les comunitats microbianes. En els oceans, l'acidificació, l'eutrofització (acumulació de residus orgànics) i l'ús excessiu de la pesca o el turisme causen la disminució dels esculls de coral i poden causar canvis en els ecosistemes de les macro-algues i les estores de cianobacteris bentòniques. També l'agricultura i el creixement de la població retroalimenten el canvi climàtic.

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle impulsades pels microbis estan augmentant en els mitjans marí i terrestre i retroalimentant positivament el canvi climàtic. No obstant això, el desconeixement sobre la funció, els efectes i les respostes de les comunitats microbianes davant el canvi climàtic ens pot conduir a un desastre climàtic encara més gran a què ens trobem. Per evitar arribar a aquests límits, els científics consideren imprescindible dedicar més temps i tecnologia per a estudiar els microorganismes, que no només contribueixen a intensificar el canvi climàtic, sinó també poden ajudar-nos en gran mesura a adaptar-nos i a mitigar la crisi climàtica.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies