• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Conclusions de la jornada ''Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats''

  • Demarcació: General

NOTA DE PREMSA

Barcelona, 15 de setembre del 2022. La jornada “Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats”, organitzada pel Departament de Justícia, la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i el Col·legi Notarial de Catalunya, ha posat de manifest el protagonisme creixent de les dones en l’àmbit professional i també dins els col·legis professionals.

La jornada ha estat inaugurada per Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya; José Alberto Marín Sánchez, degà del Col·legi Notarial de Catalunya i vicepresident de l'Associació Intercol·legial; Jesús M. Sánchez García, president de l'Associació Intercol·legial i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona; Núria Carrera i Comes, presidenta de la Comissió de Dones i d'Igualtat i vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial, i ha comptat amb la ponència inaugural a càrrec de Ma Eugènia Gay Rosell, ex presidenta de l'Associació Intercol·legial i degana emèrita de l'ICAB.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha anunciat una modificació legislativa del Codi Civil Català perquè “els col·legis professionals garanteixin obligatòriament el principi d’igualtat entre homes i dones dins dels seus òrgans de govern”. La consellera, malgrat no s’ha mostrat partidària de l’obligatorietat de les lleis ni de les quotes de paritat, afirma que “si no s’obliga no passa. Hem de fer que sigui normal pensar en les dones en espais de direcció, perquè si no ho fem ens perdem ocasions de progrés i de cohesió social”.

El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín Sánchez, ha afirmat que “és un honor per a nosaltres acollir aquest acte que, sens dubte, va en la línia d’actuació del nostre col·legi. És l’inici d’una nova perspectiva dels col·legiats i col·legiades. És molt important que les dones i les professionals siguin partícips de la nostra societat en igualtat de condicions i d’oportunitats. Per això és una feina de tots i
totes assolir aquest objectiu”.

El president de la l’Associació Intercol·legial, Jesús M. Sánchez, ha destacat que la igualtat és una condició imprescindible per a un veritable Estat social i democràtic de Dret i, per això, des dels col·legis professionals s’està treballant de forma conjunta i coordinada per tal d’assolir una paritat real. Sánchez, com a degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ha elogiat l’excel·lent tasca que en aquest àmbit va fer la degana emèrita de la corporació Ma Eugènia Gay, amb la creació d’un àrea d’igualtat i més recentment amb la constitució d’un nou Observatori per a la Plena igualtat.

La presidenta de la Comissió de Dones i d'Igualtat i vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial, Núria Carrera, ha afirmat que “les dones som portadores de canvis de millora en els col·legis professionals i ens les organitzacions.

És essencial la nostra participació en les mateixes”. I ha conclòs “hi som i hi continuarem sent-hi”.

En la ponència inaugural a càrrec de Ma Eugènia Gay Rosell ha fet èmfasi en la perspectiva de gènere com a palanca de creixement econòmic i de cohesió social i com els moviments liderats per dones han estat motors de grans canvis socials i d’avenços al llarg de la història. També ha posat en valor el paper dels col·legis professionals, com a altaveu de les necessitats dels professionals, per arribar als poders públics, que són els que tenen capacitat per canviar les coses. També ha apel·lat a la col·laboració público-privada per avançar junts cap a la igualtat efectiva dins la societat.

 

Resultats de l’estudi “Les dones parlen”

La jornada ha servit per presentar els resultats de l’estudi “Les dones parlen”; es tracta d’un estudi sociològic qualitatiu impulsat per la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial amb l’objectiu d’avaluar la situació actual i les perspectives de futur de les dones professionals a Catalunya.

En l’estudi han participat dones col·legiades - d’edats diferents i de diversos municipis de Catalunya- procedents dels sectors tecnològic, econòmic, jurídic, social i ensenyament, comunicació i sanitari.

Podeu consultar l’estudi “Les dones parlen” en el següent enllaç Anna Parés Rifà, exdegana del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, ha donat a conèixer les principals conclusions d’aquest estudi. Ha destacat en primer lloc que el 56% dels professionals col·legiats són dones, el que significa que sis de cada deu membres dels col·legis professionals són dones col·legiades.

L’estudi també posa de relleu que les dones membres de col·legis professionals fan una valoració positiva d’aquestes corporacions. Així cal destacar l’increment de dones als òrgans de govern dels col·legis professionals, ja que segons l’estudi, al 2022 el 86% dels col·legis tenen dues o més col·legiades en la Junta de Govern. Al 2019 aquesta xifra era el 81%. Parés també ha posat de relleu que un de cada tres col·legis professionals està presidit per una degana o presidenta.

Per això l’estudi conclou que les dones professionals són dinamitzadores en general de la vida col·legial i de promoure canvis en favor de les polítiques d’equitat dins el seu sector. Així es posa de manifest en el fet que ha augmentat el nombre de comissions de gènere en els col·legis, passant del 31% al 53%.

Tanmateix, les professionals col·legiades que han participat en aquest estudi també consideren essencial incloure la perspectiva de gènere en el discurs i praxis dels col·legis professionals.

Les professionals enquestades per a l’estudi han aportat exemples i testimonis de l’existència de situacions problemàtiques en l’exercici professional, de factors externs limitadors per desenvolupar una carrera professional exitosa i de l’existència de barreres autoimposades o bé establertes socialment i que determinen la manera de compaginar la vida professional amb la familiar, que recau majorment en les dones professionals col·legiades.

El present estudi també planteja un seguit de mesures per tal d’avançar en l’equitat de gènere dins els col·legis professionals.

En aquest sentit, l’estudi proposa incloure continguts sobre la perspectiva de gènere a les ponències, jornades i altres activitats dels col·legis professionals. Utilitzar llenguatge inclusiu en totes les comunicacions. Canviar la denominació dels col·legis professionals, si és necessari. Constituir comissions de gènere. Impulsar la creació d’observatoris sobre l’equitat de gènere. Promoure programes de mentoring i coaching per facilitar el desenvolupament de la carrera professional. Programar activitats formatives en matèria de gènere i que afavoreixin la predisposició de les dones a assumir un rol de lideratge. Implementar un sistema de quotes per assegurar la paritat en els càrrecs de lideratge en el propi col·legi. Promoure usos socials del temps: Vetllar perquè els horaris, la formació continuada i altres activitats programades pels col·legis facilitin la vida personal i familiar. Revisar els suports i incentius per a la maternitat de les mútues dels propis col·legis. Implementar protocols per a actuar davant de discriminacions de gènere i donar a conèixer la seva existència i funcionament. Posar en marxa un espai d’atenció psicosocial per a dones víctimes d’assetjament i altres tipus de violències i sensibilitzar i conscienciar a les persones col·legiades sobre aquests temes i també sobre la necessitat d’assumir una major corresponsabilitat en les tasques i el rol de cura de familiars.

Malgrat totes les millores que encara falten per assolir, l’estudi “Les Dones parlen” mostren que la situació de la dona professional col·legiada ha progressat en comparació amb l’estat descrit en el primer estudi impulsat per la Intercol·legial, sota el títol “Les dones professionals a Catalunya”, i que es va presentar el febrer de 2020.

 

Taules rodones de la jornada

La jornada “Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats”, celebrada ahir a la tarda a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya, s’ha estructurat en dues taules. En la primera, titulada “Instruments institucionals pel canvi” ha servit per analitzar la paritat i el nom dels col·legis professionals i de les entitats. En aquesta taula hi han participat Laura Martínez Portell, advocada i directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i presidenta de l’Institut Català de les Dones en el període 2019-2021; i Pilar Rebaque Mas, advocada i membre de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La moderació ha anat  càrrec de Raquel Iglesias Pajares, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya.

Les ponents han coincidit en què les dones són conscients de la importància de la nomenclatura per donar importància al gènere i per fer un món més inclusiu; per això s’ha volgut visibilitzar la participació de les professionals a través del nom dels col·legis professional. Moltes corporacions ho han canviat recentment, i d’altres, estan en procés de canvi.

En la segona taula, titulada “Instruments de l’organització pel canvi” s’han exposat els serveis necessaris dels col·legis professionals i de les entitats amb perspectiva de gènere de la mà de Sandra Bestraten i Castells, arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i Mireia Furriol Fornells, enginyera industrial, presidenta de la Comissió d’Equitat, Tecnologia i Futur del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Ambdues han estat moderades per Ma Cinta Pastor i Redondo, química i enginyera tècnica industrial, ex vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i membre del Grup d’Expertes Feministes de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

Les participants d’aquesta taula han exposat el baix índex de dones professionals exercents en carreres de caràcter científic i tecnològic. Per això han apel·lat a què es facin polítiques per visibilitzar el talent femení per revertir aquesta situació en generacions futures. Per això consideren fonamental que les Comissions de Dones treballin en favor de l’equitat als col·legis i entitats i promoguin la conciliació per una plena vida personal i professional.

 

Cloenda

La vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Núria de José Gomar, ha estat l’encarregada d’exposar les conclusions de les taules celebrades i tot seguit, Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Raquel Iglesias Pajares, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya i Núria Carrera i Comes, presidenta de la Comissió de Dones i d'Igualtat i vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial han clausurat l’acte destacant que malgrat els importants avenços que les dones han realitzat en el terreny laboral, cal continuar treballant conjuntament Administració i col·legis professionals per fomentar un canvi cultural que permeti erradicar les dificultats que pateixen les professionals. Per això, cal fomentar polítiques que empoderin les dones per evitar que renunciïn al seu talent i promoure que lluitin per arribar a llocs de responsabilitat, per afavorir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit professional, incentivar la coresponsabilitat en l’àmbit familiar i la perspectiva de gènere i visualitzar el talent femení.

Podeu consultar les conclusions de la Jornada al web de la Intercol·legial

Per a més informació:
Departament de comunicació Intercol·legial. 934961885. http://www.intercolegial.cat//
premsa@intercolegial.cat//
Departament de Comunicació i Relacions Externes. Col·legi Notarial de Catalunya.
933174800/premsa@catalunya.notariado.org

Font: La Intercol·legialCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies