• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària de renovació de càrrecs de la Junta de Govern

  • Proclamació de l'única candidatura presentada
  • Demarcació: General

Us comuniquem que un cop finalitzat el dia 13 de novembre de 2023 el termini de presentació de candidatures per concórrer al procés de renovació dels càrrecs de Degà/na, Vicedegà/na, Secretari/a i Tresorer de la Junta de Govern del CETAFC, s'ha presentat una única candidatura en equip pel total de càrrecs convocats, integrada pels següents membres:

Degana: Montserrat Bas i Obradors

Vicedegà: Albert Admetlla i Font

Secretària: Gisela Andrés i Pujol

Tresorer: Pedro López i Romero

La Junta Electoral, un cop valorada l'única candidatura presentada i la documentació aportada, acorda que compleix els requisits estatutaris per a concórrer a la convocatòria d'eleccions com elegible i en declara l'admissió a fi que es procedeixi a la seva proclamació, així mateix, i en ares de la simplificació del procés, acorda prescindir de l'acte de votació i aprovar la constitució de la nova Junta de Govern a l'Assemblea General Extraordinària. Adjuntem certificat emès pel president de la Junta Electoral.

Per tot, es convoca l'Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el 29 de desembre de 2023 a les 18 hores que es farà de forma telemàtica per videoconferència amb el següent

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.
Aprovar la proclamació de l'única candidatura presentada i la constitució de la nova Junta de Govern.
Torn obert de paraules.

Podeu consultar tota la documentació a l'apartat d'Assemblees de la web

Per tal d'accedir a l'enllaç de l'Assemblea contacteu amb el col·legi  al mail: collegi@agrifor.orgCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies