• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Curs ''Administració Digital''

  • Demarcació: General

Curs online, 8, 15 i 22 de març

Durada: 8 hores

Coneixes els teus drets i les teves obligacions quan et relaciones digitalment amb l'Administració Pública? Saps com funcionen legalment els apoderaments de signatures electròniques de representats? Compulses, còpies digitals?

La Sra. Blanca Gifre, advocada experta en dret administratiu, impartirà aquest curs de 8 hores, amb l'objectiu de clarificar les relacions amb mitjans electrònics del ciutadà amb l'Administració i que se'n coneixin bé els drets i les obligacions.

  • PROGRAMA

- Principis generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/15 de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Els drets de les persones i dels interessats relacionats amb l’administració electrònica.

- Els Drets i/o obligacions de relacionar-se amb l'administració amb mitjans electrònics.

- Les Oficines d'assistència en matèria de registres: funcions.

- Sistemes d'identificació dels interessats i sistemes de signatura electrònica.

- La digitalització de la documentació. El dret del ciutadà a no presentar documents originals. La còpia electrònica.

- L’expedient electrònic: contingut.

- La seu electrònica i el punt d'accés general electrònic. Conceptes i característiques. Funcions.

- La representació electrònica. El registre d’apoderaments electrònics: requisits i classes.

- El Registre de funcionaris habilitats: característiques i funcions.

- El Registre electrònic: característiques i funcionament.

Es celebrarà tots els dilluns des del 01/03/2021 fins el 22/03/2021 de les 12,00 a les 14,00 h. (8 hores lectives) per videoconferència.

  • MATRÍCULA

Col·legiat 60 € -  No col·legiat 120 €

Ingrés al compte ES69 0081 0260 6000 0119 9629 (Cal enviar justificant de l’ingrés per mail a girona@agrifor.org amb el nom complert + administracio digital al concepte). S’entendrà formalitzada la inscripció un cop abonada la matrícula.

El preu inclou el certificat d’assistència. La demaració de Girona del Col·legi es reserva el dret de cancelar el curs per falta d'assistents amb el retorn de totes les matrícules abonades.

  • INFORMACIÓ

Podeu demanar més informació a girona@agrifor.org o al tel: 972 24 00 47

  • DATES I HORARIS

 8 de març (de 12 a 14 h.) 2 hores

15 de març (de 11 a 14 h.) 3 hores

22 de març (de 11 a 14 h.) 3 horesCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies