• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


El Medi Rural és garant del patrimoni natural, alimentari i cultural

  • Demarcació: General

El CES (Consell Econòmic i Social) ha fet públic un informe sobre el present i futur del medi rural que és summament rellevant per als interessos de les diverses comunitats autònomes, ja que el document reflecteix una situació amb grans amenaces però també amb un ''enorme potencial'' en què l'agroalimentari seguirà sent el sector clau en l'economia del nostre país.

L'exhaustiu informe de el CES té com a títol ''Un món rural viu i sostenible'' i analitza la situació present i elabora propostes de futur per als territoris rurals. El document suposa un retrat en detall de la situació del medi rural, així com un compendi de propostes relatives a la seva evolució socioeconòmica i cultural.

Sobre el fenomen de la despoblació, l'informe constata que afecta una gran part del territori nacional: el 81% dels municipis d'Espanya han perdut població en l'última dècada i, d'aquests, 9 de cada 10 tenien menys de 1.000 habitants. Per tallar aquesta despoblació, l'informe apunta a la diversificació econòmica, a la digitalització i a l'accés als serveis (sanitaris, educatius, bancaris ...) com algunes de les claus. Així com a les polítiques públiques, que han d'impulsar el desenvolupament sostenible de el medi rural, destacant la política agrària comuna, els fons estructurals, o el pla de Recuperació post-Covid.

El CES anima en el seu document a reconsiderar el paper de el medi rural en el futur de la societat i adverteix dels efectes perniciosos que pot tenir una presència constant de el drama de la despoblació i els problemes de medi rural en els mitjans de comunicació.

A més, l'informe recull la importància de el medi rural com a garant de el patrimoni natural, alimentari i cultural. El canvi climàtic i els reptes del Pacte Verd Europeu situen també als pobles com a llocs amb enorme interès i potencial en relació amb el medi ambient, la biodiversitat i el paisatge, així com amb la producció d'aliments.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies