• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Espais Agraris

 • Dimecres 29 de maig
 • Demarcació: General

Dimecres 29 de maig, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’Espais Agraris, amb la qual es dona resposta a una reivindicació històrica del sector i del territori i a les demandes del mateix Parlament, que ha urgit de manera reiterada sobre la necessitat d’una llei d’espais agraris.

El text té el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i ha estat concertat amb les principals entitats del sector, i pretén dotar el país d’una Llei que permeti planificar el territori tenint en compte el sector agrari, en la seva activitat de productor d’aliments, bens i serveis, però també valorant el seu paper d’equilibrador del territori i cohesionador social. 

Entre d'altres, els objectius de la Llei d’Espais Agraris, són:

 • - Definir bé què són els espais agraris i identificar aquells que tenen un alt valor, amb l’objectiu de preservar-los.
 • - Mecanisme per mobilitzar al màxim les terres que estiguin en desús o en estat no productiu, amb transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció per avançar en la sobirania alimentària.
 • - Garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional.

Per assolir aquests objectius, la Llei preveu la creació de tres eines bàsiques:

El Pla Territorial Agrari de Catalunya, fet a partir dels Plans Territorials Agraris Específics sobre àrees concretes, amb singularitats. Aquests plans, hauran de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits territorials del sector agrari i seran impulsats, elaborats i redactats pel territori.

 1. L’Anàlisi d’afectacions agràries, com a instrument d’avaluació de l’afectació sobre l’espai agrari, ha d’establir les mesures correctores necessàries per minimitzar l’impacte sobre l’activitat agrària que s’hi desenvolupa, a causa de les intervencions que es facin en el territori. 
 2. El tercer dels instruments que planteja la nova norma és un Registre de finques agràries en desús, pensat per protegir la producció agrària. Aquest registre té com a funcions gestionar les terres que es declarin com a infrautilitzades, per afavorir l’accessibilitat als professionals, joves o noves incorporacions que vulguin dedicar-se al sector, per afavorir el relleu generacional i la cohesió social. 
 3. El CETAFC, de la mà de la Sra. Montserrat Bas, Presidenta de la Demarcació de Barcelona, va presentar, el passat 15 de gener 2019, davant de la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya les aportacions del Col·legi respecte de la Proposició de llei d'espais agraris.

 

Per consultar la ponència del CETAFC, presentada davant la comssió d'agricultura del Parlament: Ponència CETAFC - Llei espais agrarisCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies