• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Eleccions als càrrecs de degà, vicedegà, secretari i tresorer. 12 de novembre del 2019

  • 12 de novembre de 2019
  • Demarcació: General

CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I FORESTALS DE CATALUNYA

Degà, Vicedegà, Secretari i Tresorer

Tal com ja es va comunicar a l’Assemblea General Extraordinària del CETAFC del dia 09 de maig 2019 i de conformitat amb el que disposa l'article 12 dels Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya aprovats per l'Assemblea del Col·legi, declarats adequats a la legalitat pel Departament de Justícia i publicats en el DOGC número 7512 de 7 de desembre de 2017, es convoquen ELECCIONS del CETAFC per ocupar els càrrecs que a continuació s'indiquen:

Degà, Vicedegà, Secretari i Tresorer

Les eleccions se celebraran el dia 12 de novembre de 2019.

La presentació de candidatures finalitzarà el proper 8 d'octubre de 2019, a les 15 hores a les oficines de les seus del Col·legi a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa-Terres de l’Ebre.

Les candidatures seran en equip pels càrrecs de degà, vicedegà, secretari i tresorer. Estaran formades per col·legiats amb un mínim de 4 anys de col·legiació. No poden ser candidats alhora als càrrecs de degà i vicedegà col·legiats amb la mateixa orientació professional enginyer tècnic agrícola o enginyer tècnic forestal.

Les candidatures han de ser completes, és a dir, tants companys com càrrecs es convoquen, optant cadascun dels companys a un càrrec específic. Les candidatures hauran d’acreditar el suport d'almenys 20 col·legiats amb dret a vot.

Dintre els 15 dies naturals següents a l'acabament del termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral del Col·legi comunicarà a tots els col·legiats les candidatures admeses, és a dir, les que compleixin els requisits estatutaris, i es convocarà l'Assemblea General.

 

Salutacions cordials,

Secretaria del CETAFCCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies