• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Informació sobre el termini de presentació de les DAN (Declaració Anual de Nitrogen)

  • Demarcació: General

Enguany, el termini per a la presentació de les DAN (Declaració Anual de Nitgrogen) ha generat bastant controvèrsia i preocupació entre els nostres col·legiats. Per tant el Col·legi es va posar en contacte amb el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària per a traslladar-los-hi dita preocupació i solicitant que s'amplès el termini de presentació de les DAN.

En aquest sentit el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària ens ha fet arribar la següent informació:

"El termini en què s’ha de presentar la DAN (Declaració Anual de Nitrogen) finalitza el proper 14 de febrer. Ara bé, l’exhauriment d’aquest termini no eximeix de l’obligació material de facilitar aquesta informació al Departament, encara que sigui fora de termini. La DAN és necessària per garantir i comprovar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats. Alhora, ha de permetre l’elaboració d’estadístiques i indicadors, així com proporcionar informació a tindre en compte en l’elaboració de propostes d’actuació sectorial.

És per això que a partir del 15 de febrer l’aplicació DAN continuarà oberta fins el 31 de maig, per bé que temporalment no estarà operativa l’opció de “Finalitzar declaració”. Es podran elaborar DANs, que quedaran en esborrany. Més endavant s’habilitarà el període comprès entre l’1 i el 8 de juny per tal de poder presentar (finalitzar) les DANs elaborades a partir de l’esmentada data. La DAN vàlida serà la darrera que s’hagi presentat, fins i tot en cas que aquesta darrera versió es presenti fora de termini.

D’altra banda, aprofitem aquest comunicat per realitzar un aclariment sobre la responsabilitat de les dades declarades a la DAN. En aquest sentit, l’article 7 del Decret 153/2019 estableix el següent:

7.2 Les persones titulars d'explotacions ramaderes han de garantir la correcta gestió de les dejeccions en l'àmbit de la seva explotació, incloent-hi l'emmagatzematge individual  i el transport fins a l'explotació agrícola o fins a l'entrega a un centre de gestió de dejeccions o a una persona gestora de residus.

7.3 Les persones titulars d'explotacions agrícoles són responsables de la correcta aplicació agrícola de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats que es realitzi en els recintes inclosos en la seva explotació. També són responsables de l'apilament temporal i emmagatzematge de dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats dins l'explotació agrícola.

La DAN ha de reflectir la fertilització ja realitzada durant els 12 mesos corresponents. En cas que la gestió durant aquest període hagi incomplert algun límit normatiu (per exemple, s’hagin superat les dosis màximes permeses de fertilitzants), la responsabilitat és atribuïble al titular de l’explotació.

Cordialment,

Gestió de Dejeccions i Nitrogen
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Av. Rovira Roure, 191 | 25198 Lleida | Telèfon: 973 22 08 68
correu-e: gdn.daam@gencat.catCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies