• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Inici del període d’informació pública del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna per a Espanya (PEPAC) per part del MAPA

  • 30 de novembre
  • Demarcació: General

Us infromem que el 30 de novembre va inniciar-se el període d’informació pública del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna per a Espanya (PEPAC) per part del MAPA:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la apertura del período de información pública de la "Versión inicial del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España (PEPAC)" y del "Estudio Ambiental Estratégico del PEPAC".

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-B-2021-48831.pdf

 

VERSIÓN INICIAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027 DE ESPAÑA DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICACERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies