• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


L'Agricultura de Conservació davant d'una situació d'emergència climàtica

  • Article escrit pel nostre company, en Jesús Domingo
  • Demarcació: General

L'Agricultura de Conservació davant d'una situació d'emergència climàtica

L'últim i gran informe de el IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic) acaba de publicar-ne, i les seves conclusions no poden ser més descoratjadores. En l'estudi, es confirma que la influència humana en el canvi climàtic és inequívoca i que el increment de la temperatura seguirà produint-se al almenys fins a mitjans d'aquest segle. Referent a això, els experts responsables de l'elaboració de l'informe afirmen que el nivell d'escalfament superaria els 2ºC a partir de l'any 2050, xifra fixada com a objectiu en l'Acord de Paris, llevat que es produïssin reduccions profundes en les emissions de CO₂ i altres gasos d'efecte hivernacle en les pròximes dècades. En aquest sentit, a més de reduir les emissions, per complir amb l'Acord de París es necessitarà recórrer, entre d'altres solucions, a la captura del diòxid de carboni que ja hi ha a l'atmosfera a través d'embornals. El sòl és el major embornal terrestre i la influència de l'agricultura en la seva capacitat d'emmagatzemar carboni està demostrada per nombrosos estudis científics.

Diversos projectes LIFE (Agricarbón, Climagri, Agromitiga) han ofert resultats de el tremend potencial de l'Agricultura de Conservació per mitigar el canvi climàtic a Espanya. S'estima en unes 53 milions de tones de CO2 a l'any. Aquesta xifra s'aconseguiria després d'un canvi profund en el sistema de maneig de sòl convencional. S'hauria d'evitar llaurades i mantenir el sòl cobert en cultius herbacis, i fomentar l'ús de cobertes vegetals entre fileres d'arbres en cultius llenyosos. Aquestes xifres es confirmen amb el projecte LIFE Agromitiga, en el qual s'està observant que els sòls sota Agricultura de Conservació arriben a tenir fins a un 40% més de carboni que els sòls manejats de manera convencional.

Les dades de 2019 de l'agricultura a Espanya (Miteco), llancen emissions de 39 milions de tones de CO2 per a l'agricultura (ramaderia 26 milions i cultius 13 milions). Per tant, l'Agricultura de Conservació podria ajudar a no només compensar les emissions de el sector, sinó fins i tot aportar a la resta de sectors productius.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies