• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


L'Organització Mundial de Sanitat Anima llança una iniciativa mundial per controlar la pesta porcina africana

 • Demarcació: General

L'OIE llança una iniciativa mundial per controlar la PPA.


Durant la 87.a Sessió General de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) per "Oficina Internacional d'Epizoòties", realitzada del 26 al 31 de maig de 2019, es va presentar a l'Assemblea un informe sobre la situació de la pesta porcina africana, PPA al món. Durant el segon semestre de 2018, 25 països d'Europa, Àfrica i Àsia han assenyalat a l'OIE focus de PPA al seu territori.

Tenint en compte la gravetat de la situació davant l'absència d'una vacuna contra la malaltia, i a sol·licitud dels seus països membres que li han conferit el mandat, l'OIE llança una iniciativa mundial per al control de la PPA utilitzant el mecanisme del GF-TADs (marc mundial per al control de les malalties animals transfrontereres) amb vista a desenvolupar, millorar i harmonitzar les associacions i la coordinació en l'àmbit nacional, regional i mundial. L'objectiu és controlar la malaltia, reforçar la prevenció i la preparació dels països, així com minimitzar els efectes nefastos sobre la sanitat animal, el seu benestar i el comerç internacional.

Iniciat el 2004 per l'OIE i la FAO, el GF-TADs busca prevenir, detectar i controlar les malalties animals transfrontereres i prendre en compte sobretot les seves dimensions regionals. D'aquesta manera, ja s'han format grups regionals d'experts sobre la PPA sota els auspicis d'aquesta plataforma a Europa el 2014 i, el 2019, està succeint el mateix a Àsia i a les Amèriques.

En els mesos vinents, l'OIE ha d'establir un programa de treball en col·laboració amb la FAO, tenint en compte les iniciatives regionals ja existents.

En complement de l'enfocament harmonitzat entre els països, és essencial la transparència pel que fa a l'aparició i evolució dels focus per a una comprensió de l'epidemiologia de la malaltia orientada al seu control i prevenció. L'OIE va recordar als seus països membres la importància de notificar la presència de la malaltia per aconseguir una comprensió completa de la seva evolució a través del Sistema Mundial d'Informació Sanitària, WAHIS. Entre el 26 d'abril i el 9 de maig de 2019, 1322 focus estaven en curs i s'havien assenyalat 157 noves notificacions a l'OIE a través d'aquesta plataforma.

A la llum de les repercussions socioeconòmiques mundials d'aquesta malaltia, el control de la PPA revesteix una alta prioritat mundial, tant per als països afectats com per als lliures de malaltia. Amb aquesta perspectiva, l'OIE fa una crida als seus països membres perquè implementin les seves normes i pràctiques pertinents per controlar eficaçment la PPA, especialment a través de:

 • •programes de prevenció, detecció primerenca, intervenció i polítiques compensatòries,
 • • mesures de bioseguretat,
 • traçabilitat dels porcs i control dels seus desplaçaments,
 • • controls oficials eficaços,
 • gestió de poblacions de porcs silvestres,
 • • sacrifici d'animals segons les regles de benestar animal i eliminació sense perill dels seus productes contaminats,
 • • millora de la col·laboració entre les parts interessades i entre països,
 • • programes de formació contínua i de sensibilització.

 


Informació d'Agrodital

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies