• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nota aclaridora de l'entrada en vigor del quadern digital d'explotació

  • Nota aclaridora de l'1 d'agost del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  • Demarcació: Lleida

S'ha publicat una nota aclaridora del Ministeri, sobre el projecte, sotmès de moment a consulta pública, de Reial Decret pel què es modifica el Real Decreto 1054/2022, de 27 de desembre pel que s'estableix i regula el Sistema d'Informació d'explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre Autonòmic d'explotacions agrícoles i el Quadern Digital d'Explotació Agrícola (que ha entrat en vigor l'1 de juliol del 2023, excepte aquests canvis que mencionem).

La principal qüestió a tenir en compte d'aquesta nota és la pròrroga de l'entrada en vigor del Quadern d'Explotació Digital, per donar més temps als agricultora, ramaders i entitats col·laboradores, perquè es familiaritzin amb les eines necessàries per a la seva aplicació. Una altra qüestió és la posada en marxa de mesures que promoguin l'ús del quadern digital de manera voluntària i la flexibilització de l'ús del Quadern en agricultors amb menor base territorial. 

A partir de l'1 de setembre de 2024, el Quadern serà obligatori per als titulars de les explotacions que:

- Sumant la seva superfície de cutius permanents i terres de cultiu, excloses les pastures temporals, sigui superior a 30 Hes

- Sobre el total de la seva superfície de cultius permanents i terres de cultiu (excloses pastures), tinguin més de 5 Hes de regadiu

- Es disposin cultius sota hivernacle

- Si s'utilitzen productes fitosanitaris a l'empara d'una autorització excepcional permesa pel MAPA

A partir de l'1 de setembre de 2025 hauran d'utilitzar obligatòriament el Quadern la resta de titulars de les explotacions agrícoles diferents de les anteriors, excepte les excloses de la seva aplicació, que són les següents:

- Les que comptin amb una superfície agrària total menor o igual a 5 Hes, sempre que tinguin una superfícies de regadiu menor o igual a 1 Ha, excepte en el cas d'hivernacles.

- Que disposin únicament de superfícies de pastures en las que no s'hi realitzin aplicacions de fertilitzants.

Tot i això, les explotacions han de mantenir els registres en paper que determini la normativa relativa a la PAC, a la nutrició sostenible dels sòls agraris i a l'ús sostenible de productes fitosanitaris, a disposició de l'autoritat competent fins a les dates de compliment obligat, podent utilitzar voluntàriament el quadern digital a partir de l'1 de gener del 2024 en lloc dels registres en paper.

Així mateix, l'article 10.1 del Real Decreto 1054/2022, de 27 de desembre, referit a l'eina de sostenibilitat agrària per a nutrients a què fa referència l'article 15.4.g) del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, entrarà en vigor l'1 de gener del 2024.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies