• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Nota informativa perits Judicials

  • Demarcació: General

Els enginyers tècnics agrícoles i els enginyers tècnics forestals col·legiats tenim la posibilitat de ser pèrits judicials.

Per ser pèrits judicials es recomanable dominar una àrea professional determinada, en la que es tingui experiència contrastada. El tècnic ha d'estar capacitat per avaluar i emetre informes en cas de ser requerit com a expert.

Per constar en el torn de treball dels jutjats de l'any 2019, com a pèrit judicial, ens ho haureu d'indicar en el formulari que us enviarem en breu.

Es pot accedir a dos tipus de llistes:

  • -Per actuar en els supòsits i condicions econòmiques que fixen la Llei d'Enjudiciament Civil, LEC: http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/08/pdfs/A00575-00728.pdf (peritatge privat de part o de tribunal).
  • -Per actuar en els supòsits i condicions econòmiques que fixen l'Ordre JUS/419/2009: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5474/09260077.pdf (peritatge de justícia gratuïta o torn d'ofici). L'Ordre estipula una taula de preus de peritatges judicials segons l'objecte del dictamen. Per tot aquell dictamen, l'objecte del qual no estigui definit en la taula, es podrà realitzar un pressupost previ.
  • -Podeu estar inscrits en ambdues modalitats.

IMPORTANT:

La inclusió en les llistes esmentades és voluntària.

La Direcció General del Departament de Justícia demana que els professionals que s’incloguin realment tinguin la disponibilitat necessària perquè si son cridats per un òrgan judicial, i si tenen els coneixements adequats puguin acceptar-ne l’encàrrec.

Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar.

Cal garantir que el professional que decideix inscriure's està ben informat de les condicions que regulen cadascuna de les llistes, tant de la LEC (Llei d'Enjudiciament Civil), com de l'Ordre JUS/419/2009.

El professional coneix i, per tant, accepta que només per causes legalment establertes pot excusar el seu nomenament i que, en cas de reiteració, pot ser-ne exclòs, sens perjudici de les mesures que pugui prendre el jutjat (multes fins a 600€ i, en cas de reiteració, el jutje o magistrat podria deduir testimoni a Fiscalia per desobediència a l'autoritat judicial).

Per a més informació, podeu consultar la web de l'Administració de Justícia de CatalunyaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies