• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Oberta la convocatòria de subvencions a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat

  • Demarcació: General

L’objectiu és regular la concessió d’ajuts per al finançament de projectes de recerca que promoguin l’aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat.

La Fundación Biodiversidad ha aprovat la publicació de la Convocatòria 2022 de subvencions per al suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que compte amb el finançament dels fons Next Generation. Les bases reguladores de la convocatòria es troben a l’Ordre TED/1016/2021, de 20 de setembre.

La convocatòria té com a finalitat regular la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de projectes de recerca que promoguin l’aplicació del coneixement científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat per l’any 2022 en les següents línies: transició energètica i biodiversitat terrestre i marina, biodiversitat marina i espais marins protegits, enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica i desertificació, degradació i restauració de terres.

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Component 4 del PRTR, “Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat”

Poden obtenir la condició de beneficiàries els Organismes Públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, sense ànim de lucreuniversitats públiques i els seus instituts universitaris, que estiguin inscrites al Registre d’Universitats, Centres i Títols. Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal i altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que segons els seus estatus o la normativa que els reguli realitzin activitats d’R+D+i o generin coneixement científic o tecnològic. També podran beneficiar-se d’aquests ajuts les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que puguin portar a terme els projectes objecte de subvenció. Les agrupacions hauran d’estar conformades per les entitats mencionades anteriorment.  

La dotació de la convocatòria és de 2.000.000€, i l’import màxim a concedir per cada sol·licitud és de fins a 300.000€. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 d’octubre del 2022.

Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert
CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies