• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Per millorar el procediment d'autorització dels productes fitosanitaris

  • Demarcació: General

Acabem de llegir que "el Parlament Europeu (PE) va donar suport ahir un conjunt de mesures per reforçar la credibilitat del sistema d'aprovació de pesticides a la UE, centrades en la transparència i la responsabilitat. L'informe va ser recolzat per 526 eurodiputats freni a 66 en contra i 72 abstencions, ... "

Els eurodiputats volen garantir l'accés públic als estudis utilitzats en el procés d'autorització dels productes fitosanitaris, així com a totes les dades i informació de suport referents a les sol·licituds d'autorització. Aquesta és una de les demandes de la comissió especial creada pel Parlament, que ha estudiat la qüestió dels fitosanitaris (pesticides) durant l'últim any.

La Cambra també demana que els sol·licitants estiguin obligats a incloure tots els estudis reglamentaris que vagin a realitzar-se en un registre públic i que es prevegi un termini per a presentar observacions, durant el qual, les parts interessades puguin facilitar les dades existents, per tal de garantir que es tingui en compte tota la informació pertinent.

Efectes en la salut i el medi ambient:

Segons la nota, els eurodiputats aposten per mesures específiques per a la protecció efectiva dels grups vulnerables i, així, reclamen que es posi fi, sense demora ni excepció, a l'ús de plaguicides en grans extensions pròximes a escoles, llars d'infants, parcs, hospitals, clíniques de maternitat i residències.

La resolució parlamentària, que no és vinculant, també defensa un sistema de vigilància posterior a la comercialització, per avaluar els efectes dels productes fitosanitaris en la salut humana i animal i el medi ambient, també a llarg termini.

Els eurodiputats demanen a la Comissió un estudi epidemiològic per mesurar el impacte dels fitosanitaris (pesticides) en la salut humana, i advoquen per fixar límits màxims de residus per als sòls i les aigües superficials.

Respecte al risc carcinogen associat a aquests productes, els eurodiputats demanen una revisió sistemàtica de tots els estudis disponibles sobre el glifosat.

Més transparència:

El text també remarca la importància de la transparència i l'assumpció de responsabilitats quan l'autorització s'aprova en el marc del procés de "comitologia". Tant la Comissió com els Estats membres han de publicar actes detallades de les reunions i fer públic el sentit del seu vot.

Antecedents:

Nou anys després de l'adopció del reglament europeu sobre la comercialització de productes fitosanitaris i després de la controvèrsia generada per la renovació de l'autorització del glifosat, el PE va decidir al febrer de 2018 posar en marxa una comissió especial sobre el procés d'autorització, les recomanacions van ser aprovades el dimecres 16 de gener pel ple.

Jesús DomingoCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies