• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Persones tècniques habilitades en plans de gestió de dejeccions ramaderes

 • Demarcació: General

Inici dels cursos 2 i 3 de març

L'article 42 del Decret 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, estableix que els plans de gestió de dejeccions ramaderes els ha d'elaborar i signar una persona tècnica habilitada.

Per obtenir l'habilitació per redactar i signar plans de gestió de dejeccions ramaderes, les persones interessades han d'estar en possessió d'un dels títols universitaris o de grau que s'indiquen a continuació. També hauran d'haver assistit a algun dels cursos de formació específica que s'organitzen anualment, i haver superat la prova d'aprofitament que s'estableixi.

 • Titulacions oficials amb plans d'estudi anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior:
  • Enginyeria agrònoma.
  • Enginyeria de forests.
  • Enginyeria tècnica agrícola.
  • Enginyeria tècnica forestal.
  • Llicenciatura en veterinària.
  • Llicenciatura en ciències ambientals.
  • Llicenciatura en biologia.
 • Titulacions oficials amb plans d'estudi d'acord amb l'Espai d'Educació Superior:
  • Màster en enginyeria agronòmica.
  • Màster en enginyeria de forests.
  • Màster en gestió de sòls i aigües.
  • Màster en ciències ambientals.
  • Grau en enginyeria agrària i alimentària.
  • Grau en enginyeria agrícola.
  • Grau en enginyeria agroalimentària.
  • Grau en enginyeria agroambiental i del paisatge.
  • Grau en enginyeria forestal.
  • Grau en enginyeria forestal i del medi natural.
  • Grau en veterinària.
  • Grau en ciències ambientals.
  • Grau en biologia.

 

Procediment d'habilitació

 

La persona interessada ha de presentar el model de sol·licitud d'habilitació degudament emplenat, i que pot descarregar del Portal de Tràmits de la Generalitat (model A0161.03-DO10). S'hi pot accedir des de l'apartat ‘Tràmits gencat' que es troba al peu d'aquesta pàgina (aneu a Informació relacionada > Habilitació de tècnics > Sol·licitar l'habilitació o la seva retirada > pas 1 > presencialment).

L'habilitació és personal, i per aquest motiues recomana que les dades de contacte que la persona indiqui a la sol·licitud (telèfon i correu electrònic) siguin personals.

La sol·licitud, un cop emplenada, s'ha de signar amb signatura digital (art. 11.2 de la Llei 39/2015) i s'ha d'enviar al Servie de Sòls i Gestió Meidambiental de la Producció Agrària del DARP mitjançant el tràmit de petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?moda=1 Al tràmit, s'han d'inidicar les dates del curs al qual voleu optar.

Les persones que hagin presentat una sol·licitud registrada amb anterioritat i que no han fet cap curs d'habilitació, no cal que la tornin a presentar. Malgrat això, si volen optar a algun dels cursos que s'ofereixen, caldrà que enviïn un correu a la bústia gdn.daam@gencat.cat indicant les dates del curs al qual volen optar.

Les places dels cursos són limitades. Si la demanda de places d'un curs superés l'oferta disponible, l'ordre d'accés s'establiria per l'antiguitat del registre d'entrada de les sol·licituds presentades. Les inscripcions presentades fora de termini no seran admeses.

Un cop finalitzat el termini d'inscripció del curs, el DARP us comunicarà per correu electrònic i en el termini d'una setmana l'admissió o no.

 

Calendari de cursos per l'any 2021

 

 • Dies 2 i 3 de març de 2021, coordinat per l'Escola Agrària de les Borges Blanques. Data límit d'inscripció al curs: 19/02/2021.
 • Dies 5 i 6 d'octubre de 2021, coordinat per l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. Data límit d'inscripció al curs: 17/09/2021.

 

Format del curs

 

 • Dues sessions de formació online, en sessió de matí, que s'impartiran en les dates de cada curs.
 • Un examen de tipus test presencial, en data posterior al curs, que s'haurà de realitzar a l'escola agrària que coordina el curs.
 • Un exercici pràctic, que es podrà lliurar per correu electrònic.

Més info a: https://cutt.ly/vk1ZFXm

FONT: DARPCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies