• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola

  • Demarcació: General

Us informo que el Col·legi ha rebut la notificació de l’aprovació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. Us comunico que està obert el tràmit d’informació pública.

En el seguent enllaç podreu trobar la documentació tècnica del PEPNat aprovada inicialment. L'estratègia ecològica és l'eix transversal i vertebrador de les diferents propostes, que inclouen tant l'ordenació i regulació dels usos i les seves intensitats, com directrius, recomanacions i projectes estratègics a desenvolupar per l'òrgan gestor.

Us adjunto el document. Així com la memòria i us fico enllaç.

http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics/pepnat-collserolaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies