• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Plans gestió dejeccions - Obligació bassa per 3 mesos

  • Demarcació: General

Plans gestió dejeccions - Obligació bassa per 3 mesos

Des del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, se'ns informa:

 

"Benvolgut/da,

Enviem aquest correu electrònic a totes les persones tècniques habilitades en plans de gestió de dejeccions ramaderes.

Respecte a l’obligació que totes les granges porcines (tant noves com existents) assoleixin una capacitat de bassa almenys per a 3 mesos d’autonomia, d’acord amb el RD 306/2020, us fem avinent que aquesta obligació serà exigible a nivell de plans de gestió de dejeccions ramaderes a partir de l’1 de gener de 2023. Això ve motivat pel fet que aquesta obligació està estretament relacionada amb el compliment de les millors tècniques disponibles regulades al mateix RD, les quals no entraran plenament en vigor fins al gener de 2023. Cal que les granges que no disposen de 3 mesos d’autonomia en basses tinguin prou temps per a construir-ne, atesos els tràmits administratius i urbanístics que es requereixen. Així mateix, l’horitzó de l’1 de gener de 2023 no perjudica el compliment dels objectius derivats de la Directiva Nitrats, atès que a Catalunya totes les granges porcines ja disposen com a mínim de 4 mesos d’autonomia (sumant fosses i basses), arran tant del Decret 153/2019 com del Decret 136/2009, de manera que es garanteix l’aplicació agrícola dels purins en els moments adients de cara a l’aprofitament dels cultius.

Fins que no arribi l’esmentada data, podeu elaborar i signar plans de gestió de dejeccions sempre que per al bestiar de què ja disposi la granja s’assoleixi l’autonomia mínima requerida pel Decret 153/2019 (sumant fosses i basses), encara que les basses no arribin a 3 mesos d’autonomia... "

 

 

 CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies