• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Ponències de la jornada de Cadastre del passat 1 de juny

  • Demarcació: Barcelona

La Demarcació de Barcelona va organitzar aquesta jornada tècnica en línia el passat 1 de juny.  

La jornada va ser presentada pel president de la demarcació, Sr. Pau Parés i va participar el Sr. Jordi Flix, Gerent Regional del Cadastre de Catalunya, que ens va parlar sobre els conceptes i les característiques generals del cadastre i el conveni de col·laboració entre el CETAFC i la Direcció General del Cadastre. També va participar el Sr. Joaquin Pinto, Enginyer de Monts de l’Àrea de Rústica que va explicar la gestió cadastral i el Sr. Manel Perez, Enginyer Agrònom de l’Àrea de Rústica, que va explicar la coordinació cadastre-registre i la valoració cadastral, valoració de construccions i cultius i la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (valor de referència).

Va haver-hi una vuitantena de persones connectades.

Ponències de la jornada:

Aspectes generals i conveni

Coordinació cadastre-registre

Gestió cadastral

Valoració cultius i construccionsCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Caixa Enginyers
Members Club
Banc Sabadell
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies