• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Prestació extraordinària per cessament d'activitat

  • Demarcació: General

Des de RIC Grup, l'assessoria fiscal amb la qual treballa el CETAFC, ens han fet arribar la següent guia per intentar donar resposta a aquelles preguntes que us ajudaran a decidir si teniu o no que sol·licitar la PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT:

1. Qui pot sol·licitar-ho?
Qualsevol autònom que es trobi en qualsevol d'aquestes dues situacions:
A.- Que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma decretat.
B.- la facturació aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

2. Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?
No, per a sol·licitar aquesta prestació, no cal complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només cal estar d'alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials, en el supòsit de no estar-ho hauran de cancel·lar el deute en el termini de 30 dies i després, es podrà accedir a aquesta prestació.

3. També la poden demanar els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?
Els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i hagin hagut de tancar per la declaració de l'estat d'alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% primer han de presentar un ERTE per als seus treballadors i després poden sol·licitar aquesta prestació extraordinària.

4. Quin és l'efecte econòmic de la prestació?
La prestació consisteix en que qui causi dret a ella no només la cobrarà, sinó que a més no pagarà les quotes, passant les Mútues laborals a fer-se càrrec d'ella, per això el temps que s'estigui en cessament d'activitat comptarà com a cotitzat a efecte de cobertura, pel que tampoc perdran les bonificacions derivades de la tarifa plana.

5. Quant s'ingressa per aquesta prestació?
Serà equivalent a l'70% de la base reguladora. Això vol dir que, quan s'hagi cotitzat per cessament d'activitat durant al menys 12 mesos, l'import és el 70% de la base reguladora, però per a qui hagi cotitzat menys temps, tindrà dret a l'70% de la base mínima de cotització del col·lectiu a què pertanyi el treballador.

6. Durant quant de temps es percebrà?
Un mes, amb possibilitat d'ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.

7. Des de quan es pot sol·licitar la prestació?
En el cas dels autònoms el negoci s'ha vist obligat a tancar per la declaració de l'estat d'alarma des del 14 de març, data de l'entrada en vigor de el Reial Decret 463/2020. En el cas dels que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, serà la mútua, en virtut de la documentació que sol·liciti, la que determini la data, però com a molt a partir del 15 d'abril de 2020, una vegada presentats els impostos del 1r trimestre de 2020.

8. Com es va a reconèixer la pèrdua de facturació d'un autònom que tributa per mòduls?
L'estat està estudiant com adaptar aquesta prestació per a aquells autònoms que no estan obligats a emetre factura.

9. On se sol·licita la prestació i quina documentació cal presentar?
El treballador autònom ha de posar-se en contacte amb la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i sol·licitar-la telemàticament. Tant els autònoms els quals la seva activitat es trobi suspesa per l'Estat d'Alarma com els que sol·licitin la prestació pel descens de la seva activitat en més d'un 75%, la documentació que li sol·liciti la mútua.

NOTA: Donada la novetat d'aquesta prestació extraordinària, la informació que s'ofereix podrà experimentar actualitzacions.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies