• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament

  • S'obre el el període de consulta pública fins el dia 20 d'octubre
  • Demarcació: General

Benvolguts/des,

Amb l'objectiu de copsar l'opinió de la ciutadania en general i dels subjectes i les organitzacions representatives potencialment afectats en cada cas, s’obre un període de consulta pública prèvia sobre el Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn que el Departament té previst elaborar.

La iniciativa s’ha establert atenent a la necessitat d’adequar la norma a les diferents novetats que s’han produït des de la seva aprovació i que motiven la conveniència de modificar-ne algunes previsions.

Els aspectes principals són els següents:

  • L’adequació de les previsions del Decret als nous reglaments de la Unió Europea, que estableixen els requisits d’eficiència energètica i d’etiquetatge ecològic de les fonts lluminoses.
  • L’adequació de les previsions de làmpades permeses del Decret a les tecnologies disponibles al mercat, tenint en compte l’evolució dels darrers anys.
  • El desplegament dels procediments previstos en el Decret per a la declaració dels espais de medi nocturn protegit i l’establiment de criteris tècnics per a la seva gestió.
  • El desplegament per a les grans instal·lacions d’il·luminació d’un procediment per a la verificació periòdica de les prescripcions que els obliga la normativa actual, de manera que aquest s’ajusti a les seves especificitats i sigui el més racional possible.

Amb la voluntat de fer transparent a tota la ciutadania qualsevol aportació que es pugui fer, us agrairem que si teniu alguna proposta la feu directament a través del portal participa.gencat.cat, registrant-vos-hi prèviament.

Per aquest motiu, des del 20 d’octubre i fins al 20 de novembre de 2020, us convidem a què hi participeu.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Caixa Enginyers
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies