• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Què és el compliance? Com ens afecta?

  • Demarcació: General

El Compliance és un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per les empreses per identificar i classificar els riscos operatius i legals, així com per establir mecanismes interns de prevenció, gestió, formació, detecció, minimització i control d'aquests.

Des de l'entrada en vigor, el juliol del 2015, de l'última reforma del codi penal, totes les persones jurídiques, tan grans empreses com pimes, per a no veure's sorpreses per la possible comissió d'un delicte pels seus empleats o directius han de disposar d'un procediment de compliance penal o ètica corporativa.

Les empreses han d'atendre dos tipus d'obligacions:

  • - D'una banda, les d'obligat compliment. Que són la Llei i la seva regulació, els mandats judicials, etc.
  • - D'altra banda, les que compleixen voluntàriament. En aquesta grupes troben els codis de bones pràctiques als quals l'entitat s'hagi adherit o, si escau, al seu propi Codi Ètic. 

Prevenció, detecció i gestió:

  • - Cal elaborar polítiques de prevenció, detecció i gestió dels riscos que es poden derivar de incumpir les obligacions esmentades anteriorment.

Models de sistemes de gestió:

  • - Hi ha diferents estàndards genèrics per a estructurar qualsevol model de Compliance. Cal destacar la Norma ISO 19600 sobre "Compliance Manajament  System" de l'any 2015.
  • - I la Norma UNE 19601 "Sistemes de gestió de Compliance penal. Requisits amb orientació per al seu ús" 

 

S.TècnicaCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Realdron
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies