• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Registre salarial o retributiu

  • Demarcació: General

A partir del 14 d’abril, totes les empreses, estan obligades a disposar d’un Registre salarial o retributiu 

Totes les empreses del territori nacional estan obligades a disposar d’un registre retributiu, independentment del nombre de plantilla que disposi. Fins i tot les empreses de menys de 50 persones treballadores, tot i no tenir l’obligatorietat de comptar amb un Pla d’Igualtat, han de tenir a disposició aquest registre.  

Aquest registre ha d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i establir la mitja aritmètica i la mitjana del realment percebut per cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc de treball o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. 

En aquest link trobareu tota la informació https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12215.CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Banc Sabadell
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies