• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


REUNIÓ AMB EL MOLT HONORABLE SR. ROGER TORRENT, PRESIDENT DEL PARLAMENT

  • 26 d'octubre de 2018
  • Demarcació: General

El passat 26 d'octubre de 2018, tres representants de Junta del Govern del CETAFC es van reunir amb el President del Parlament de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Roger Torrrent.

Per part del Col·legi van assistir a la reunió el Vicedegà i Degà en funcions, el Sr. Albert Admetlla, la Presidenta de la Demarcació de Barcelona, la Sra. Montserrat Bas, el President de la Demarcació de Tarragona, el Sr. Santi Llurba, i el secretari tècnic del Col·legi.

La reunió va ser molt amena i productiva. Els assistents van tenir la possibilitat d'abordar amb el President diferents temes d'interès comú.

Es van explicar els motius de la fusió dels dos col·legis (CETAFC i COETFC) i es va repassar breument la cronologia dels fets. Es va informar el President de la importància en la gestió del territori del sector agrícola forestal (90% del territori, a Catalunya) i es va destacar el paper cabdal del sector en la producció primària.

Posteriorment es van abordar diferents temes d'actualitat:

  • Els problemes que es troben els Assessors en Gestió Integrada de Plagues.
  • La col·legiació obligatòria dels enginyers en la funció pública.
  • Oferta de treball pública on s'exclouen als enginyers del nostre àmbit tot i tenir competències.

Finalment, el Col·legi va demanar al President que es tingués en compte l'opinió del Col·legi, en la fase de compareixença de les proposicions de llei al Parlament, perquè, entre d'altres coses, el CETAFC està format per un col·lectiu de gairebé 2.000 professionals, amb moltes coses a dir respecte de les proposicions relacionades amb el sector.

El President del Parlament es va mostrar molt receptiu i va animar al Col·legi a posar-se en contacte amb tots els grups parlamentaris per traslladar-los aquest oferiment.

Foto amb el Molt Honorable President del Parlament 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Members Club
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies