• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


S'amplien, quatre anys més, les mesures extraordinàries per la limitació de la densitat ramadera.

 • Decret Llei 17/2021, de 20 de juliol, pel qual s'adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera.
 • Demarcació: General

Benvolgudes / Benvolguts,

Us informem que el dia 21 de juliol de 2021, va sortir publicat al DOGC el Decret Llei 17/2021, de 20 de juliol, pel qual s'adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera.

El Decret Llei amplia quatre anys més la moratòria per impedir que s'obrin granges de porcs noves o que les que hi ha es facin més grans.

Afecta 68 municipis, la meitat dels quals es troben ubicats a la comarca d'Osona.

A destacar:

 • Art.1 Objecte i àmbit d'aplicació
 • - L'objecte d'aquest Decret llei és l'establiment de mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera, amb la finalitat de reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari, en les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries amb un índex de càrrega ramadera (ICR) superior a 1,2.

 

 • Art.2 Mesures de limitació a la densitat ramadera
 • - 2.1 No es permet la instal·lació de noves explotacions ramaderes per a la cria intensiva i semiintensiva incloses als annexos I, II i III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • - 2.2 No es permet l'ampliació de la capacitat de les explotacions ramaderes per a la cria intensiva i semiintensiva existents, ni els canvis d'orientació productiva, si l'ampliació o el canvi comporten incrementar la generació de nitrogen total amb coeficients estàndard.
 • - 2.3 Aquestes mesures de limitació no s'apliquen a l'ampliació de capacitat de les explotacions ramaderes existents en els supòsits següents:
  • a) En les tipologies de bestiar cunícola, oví/cabrum, vaquí de carn i equí, i fins a una capacitat màxima total de 120 URM (unitat ramadera major), segons la normativa d'explotacions ramaderes.
  • b) En la tipologia de bestiar avícola en forma de cria ecològica i de corral, i fins a una capacitat màxima total de 55 URM (unitat ramadera major), segons la normativa d'explotacions ramaderes.

Per més informació: 

moratòria 

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Members Club
Banc Sabadell
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies