• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


S'obre el període d'exposició pública de l'estudi ambiental estratègic del projecte d'infraestructures del massís forestal d’Ancosa-Montagut-Miralles.

  • A partir del 29 de març de 2021
  • Demarcació: General

Benvolgudes / Benvolguts,

El Director de Serveis Territorials de Tarragona del DARP informa que, durant 45 dies, s'obre el període d'exposició pública de l'estudi ambiental estratègic del projecte d'infraestructures estratègiques i bàsiques de prevenció d'incendis forestals del perímetre de protecció prioritària (PPP) BT1 del massís forestal d’Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt:

" DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ANUNCI d’informació pública de l’estudi ambiental estratègic del projecte d’infraestructures estratègiques i bàsiques de prevenció d’incendis forestals del perímetre de protecció prioritària (PPP) BT1 del massís forestal d’Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt.

En compliment de l'article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es sotmet a informació pública, pel termini de 45 dies, l'estudi ambiental estratègic del projecte d'infraestructurescestratègiques i bàsiques de prevenció d'incendis forestals del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) BT1 delcmassís forestal d'Ancosa-Montagut-Miralles-Queralt.
L'estudi ambiental estratègic i el projecte d'infraestructures estratègiques i bàsiques de prevenció d'incendis forestals es poden consultar durant el termini de 45 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) http://agricultura.gencat.cat/informaciopublica, a fi que qualsevol persona interessada pugui consultar la documentació i, si és el cas, formular per escrit en l'esmentat termini les al·legacions i/o observacions que estimi oportunes pels mitjans reglamentaris previstos a la normativa vigent.

Tarragona, 29 de març de 2021
Àngel Xifré Arroyo
Director dels Serveis Territorials a Tarragona"

Pots consultar el document en "Documentació relacionada"

CETAFCDocuments relacionats

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Members Club
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies