• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


TCQ Exprés 5.0

  • Demarcació: General

El TCQ EXPRÉS és una versió limitada del Mòdul de pressupostos i condicions tècniques i del Mòdul de seguretat i salut de l’aplicació informàtica TCQ2000, i amb un ús determinat d’hores de funcionament. També incorpora una selecció del banc de preus i plecs de condicions tècniques del BEDEC.
Compatible amb tots els mòduls de TCQ2000.

Característiques específiques:

• El nombre màxim de línies de pressupost per projecte és de 200.

• Admet un màxim de 20 capítols i subcapítols estructurats fins a 3 nivells de profunditat.

• L’import màxim del pressupost PEM és de 900.000 €.

• La versió 5.0 permet interactuar amb les plataformes de modelat BIM per tal de poder realitzar pressupostos a través de l'extracció de dades dels models que desenvolupen els projectistes.

• Permet fer estudis de seguretat i salut.

• Cada usuari només podrà disposar d’una sola llicència que prèviament haurà d’activar.

• La distribució per als col·legiats d'aquest programa es fa a través de la seu del col·legi.

• Les hores de funcionament gratuït anuals seran de 300, a comptar a partir de l’1 de gener de cada any. En cas que s’esgotin les hores l’usuari podrà comprar a l’ITeC un primer paquet de 150 hores per un import de 150 € + IVA, si aquest paquet s’esgotés hi ha la possibilitat de comprar una llicència sense límit d’hores però amb caducitat a 31 de desembre, també per 150 € + IVA.

• En el moment de l'alta s'abonaran 30 € + IVA.

• El manteniment anual serà de 25 € + IVA, que es facturaran en el mes de gener de l'any següent al de la compra, i que garanteix l'assitència telefònica i l'actualització del programa.

Per a sol·licitar l'accés al programa, heu de posar-vos en contacte amb el Col·legi al 93.217.97.53 o enviant un correu a collegi@agricoles.org

Per a més informació consulteu el document que trobareu als documents relacionats.Documents relacionats

CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Banc Sabadell
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies