• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Benvinguda

 

 

 

 

Benvinguts a la nova web del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

Aquesta és una web pensada per a que pugui ser vista pels usuaris en general, però particularment dissenyada per als col·legiats que formeu part del Col·legi i tot el col·lectiu d’enginyers tècnics agrícoles.

El disseny d’aquesta nova web ha estat fruit d’un procés llarg i de molt d’esforç, però també d’il·lusió, marcat, per una banda, per la necessitat d’actualitzar els continguts i modernitzar la presentació de la web, la qual manté en conjunt el seu format des de la seva creació, tret d’alguns petits canvis. Però per altra banda, per la obligatorietat de preveure l’adaptació necessària de la web als nous requeriments previstos per la Directiva de Serveis (Directiva SIM), en aspectes com la “finestreta única”.

Pensem que aquesta nova web us ajudarà a navegar i trobar la informació necessària que busqueu de manera més àgil i senzilla. En ella podreu gaudir d’una presentació moderna i força més intuïtiva, on apartats com les notícies relacionades amb el nostre àmbit professional, l’actualitat col·legial, els convenis, acords o avantatges pels col·legiats i els seus familiars i tota la informació relacionada amb la col·legiació, s’han mirat de destacar per a que s’hi tingui un accés ràpid i fàcil.

Com dèiem abans, creiem que cal fer un esment especial a una de les principals novetats de la web com el de la “finestreta única”. Aquest nou servei permetrà consultar i tenir constància del Registre de Col·legiats i Societats Professionals, informació per als consumidors i usuaris, accés al visat i documents de treball, codi deontològic, col·legiació online i formularis, entre d’altres.

Finalment, també hem considerat important que les demarcacions tinguin un espai més extens per a poder incorporar-hi en ell tot el que sigui oportú en relació al seu àmbit d’actuació. Considerem que d’aquesta manera, el col·legiat podrà gaudir també d’un contacte més directe amb el seu territori.

En definitiva, des de la nova web volem que els col·legiats tinguin un marc de referència i contacte permanent amb el Col·legi però també volem que qualsevol usuari que la visiti pugui trobar en ella tota la informació necessària, alhora que pugui conèixer molt millor quin és el nostre paper en l’àmbit professional de l’agricultura, la ramaderia, les indústries agroalimentàries, els espais verds i la jardineria i el medi rural en general. Volem fer que aquest nou espai sigui el punt de trobada del nostre col·lectiu, per això mantindrem el lema que ens ha identificat aquests darrers anys “El nostre esforç és el teu benefici!”

Rebeu una cordial salutació del President i la Junta de Govern del Col·legi.

President

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Sabadell Professional
Mútua General de Catalunya
Catforest
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies