• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

CURS CÀLCUL I DISSENY D'INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM

  • Data inici: 22/02/2022
  • Data final: 03/03/2022
  • Durada: 16 hores
  • Tipus: Online
  • Demarcació: Lleida
  • Lloc d'impartició: online

OBJECTE DEL CURS        Butlleta inscripció

El curs pretén donar una visió detallada i molt pràctica dels requisits de disseny de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, arrel de la publicació del RD 244/2019.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements i les eines necessàries per dur a la pràctica el disseny d'una instal·lació d'energía solar fotovoltaica d'autoconsum de qualsevol potència, utilitzant diferents programes de càlcul i disseny, simuladors en 3D i fulls de càlcul.

El curs està dirigit a enginyers, tècnics que vulguin realitzar projectes d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.

DURADA DEL CURS: 16 hores

DATES: 22 i 24 de febrer, 1 i 3 de març de 2022 de 16 a 20 hores en format online ( 16 hores )

PREU DEL CURS

Col·legiats/des, precol·legiats/des, estudiants i familiars de primer grau ....................... 220 euros

No col·legiats .....................250 euros

Cal fer una transferència al compte ES41 0075 5992 13 0600468746 i enviar justificant de l’ingrés per mail a lleida@agrifor.org  amb el nom complert. S’entendrà formalitzada la inscripció un cop abonada la matrícula.

El preu inclou el certificat d’assistència. La demarcació de Lleida del Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs per manca d'assistents amb el retorn de totes les matrícules abonades.

TEMARI DEL CURS

1.- Marc normatiu i conceptes bàsics

Marc legal de l'autoconsum RD 244/2019, RD 1699/2011 i RD 842/2002 ( REBT)

Implicacions tècniques del RD Autoconsum:

- Tipus d'instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.

- Autoconsum compartit. Opcions.

- Compensació simplificada d'excedents. Càlcul i estimació.

- Legalització i inscripció de les instal·lacions. Registre administratiu d'autoconsum. Canal empresa.

- Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d'instal·lació.

- Injecció zero. UNE 217001

- Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

2.- Fonaments tècnics de disseny i funcionament

- Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients.

- Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar ( diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d'espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d'ombres. Solucions en configuració per ombres.

- Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d'una instal·lació solar ( mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració de strings. Condicions de disseny.

3.- Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i comparativa amb les modalitats existents ( assistides, aïllades i interconnectades).

- Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ( amb i sense gestió d'excedents).

- Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. bateries.

- Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents tipus de bateries que hi ha actualment.

- Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

4.- Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul.

  Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum

- Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum

- Implantació de mòduls sobre coberta

- Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings

- Cobertura solar vs rati d'autoconsum

- Valorització de l'energia generada i dels excedents

- Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió

5.- Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul

PROFESSORAT

Joan Ramírez Guasch

Formador freelance de Tesling

Per més informació podeu contactar amb la demarcació de Lleida 973 24 32 39 - 659 79 90 46   email: lleida@agrifor.org



CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Caixa Enginyers
Banc Sabadell
Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies