• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

CURS DE PROCEDIMENTS CADASTRALS. GML Validació gràfica alternativa

  • Data inici: 12/02/2021
  • Data final: 25/03/2021
  • Durada: 30 hores
  • Tipus: Online
  • Demarcació: Lleida
  • Lloc d'impartició: Online

1. DADES DEL CURS
• Inici: 12 de febrer de 2021
• Finalització: 25 de març de 2021
• Modalitat: Online
• Duració del curs: 30 hores

2. OBJECTIU
• Aprendre els procediments actuals segons la legislació vigent en matèria immobiliària.
• Elaborar la cartografia en format GML utilitzada per Cadastre.
• Validar la cartografia cadastral perquè sigui acceptada pels organismes oficials.
• Generar informes de Validació Gràfica Alternativa a través de les eines de la Seu Electrònica de Cadastre.
• Visualització i descàrrega de cartografia cadastral en diferents formats.
• Edició cartogràfica avançada.
• Validació de regles topològiques.
• Composició de mapes de cartografia cadastral.
• Utilització de software lliure per a realitzar els processos de cartografia cadastral.

3. PREU
Col•legiats i estudiants ....................... 140 euros
No col•legiats ......................................180 euros
 Cal fer una transferència al compte ES41  0075  5992  13 0600468746 i enviar justificant de l’ingrés per mail a lleida@agrifor.org amb el nom complert ). S’entendrà formalitzada la inscripció un cop abonada la matrícula. En cas de col•legiats podem girar un rebut.
El preu inclou el certificat d’assistència. La demarcació de Lleida del Col•legi es reserva el dret de cancel•lar el curs per manca d'assistents amb el retorn de totes les matrícules abonades.

4. TEMARI

TEMA 1 | LA LLEI HIPOTECÀRIA I  DEL CADASTRE IMMOBILIARI

1.1.   Introducció

1. 2.  Tipus d' Immobles. Marc Jurídic | Immobles rústics | Immobles urbans | Immobles de característiques especials (BICES)

1.3. Principals reformes a la Llei Hipotecària i a la Llei del Cadastre Immobiliari

Modificacions de la Llei Hipotecària | Modificacions de la Llei del Cadastre Immobiliari | conclusions.

1.4.        Requisits tècnics de la descripció tècnica i la representació gràfica georeferenciada alternativa

 TEMA 2 | LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE

1.1.        La Seu Electrònica de Cadastre (SEC)

serveis d'accés lliure | serveis que requereixen autentificació.

1.2.         Visor i descàrrega de dades de parcel·les

Eines de consulta sobre la cartografia cadastral | Descàrrega dels recintes  d'immobles i  descàrrega de coordenades | Els arxius GML | arxius  GML de parcel·la | arxius GML d'edificació

 TEMA 3 | GENERACIÓ DE CARTOGRAFIA CADASTRAL DES DE QGIS

1.1.         Sistemes de coordenades

La figura de la Terra: Geoide y el·lipsoide | Coordenades geogràfiques o geodèsiques | Coordenades planes o projectades | Coordenades UTM | Conclusions.

1.2.        Descàrrega de dades

Descàrrega per la SEC: descàrrega de cartografia vectorial | Complement QGIS: Spanish Inspire Catastral Downloader.

1.3.         Digitalizació avançada

Càrrega i importació d'arxius  de camp o creació d'una nova capa | Cartografia de suport: el centre de descàrregues del CNIG i els WMS | Propietats de les  capes: simbologia, etiquetes i camps | L'autoensamblatge | Commutar edició | Conversió de línia a polígons.

1.4.        Preparació d'arxius per a obtenció de GML

Modificació de la cartografia cadastral afectada | Generació de fitxer  DXF per obtenir GML en l'Arxiu Topogràfic Nacional | Obtenció de les coordenades (X, Y) de cadascun dels recintes.

1.5.        Generació de plànols

 TEMA 4 | GENERACIÓ D'ARXIUS GML

1.1.        Introducció

1.2.        ANTL. Arxiu Topogràfic Nacional de Límits. Menú d'opcions | Menú eines

1.3.        Editor de parcel·lari cadastral. Introducció de punts de suport| Unió | Dividir | Reparcel·lar | Subsanació

1.4.        Conclusions

 TEMA 5 | VALIDACIÓ GRÀFICA ALTERNATIVA

1.1.        Introducció

1.2.        Informe de Validació Gràfica (IVG). La validació

1.3.        Informe Cadastral d'Ubicació de Construccions (ICUC). La validació

1.4.        Validacions ¿Positives o negatives?

1.5.        Històric i consulta d'informes de validació ja creats. Històric dels nostres informes de validació | Consulta d'informes de validació

1.6.        El certificat de georeferenciació

1.7.        Tràmits davant  Cadastre. Canvi de titularitat | Canvis  de parcel·la: segregacions, agrupacions | Subsanació de discrepàncies

ConclusionsInformació Curs procediments cadastral

CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Cultilogic
Caixa Enginyers
Catforest
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies