• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

CURS DE PROCEDIMENTS CADASTRALS. GML Validació gràfica alternativa

 • Data inici: 22/01/2024
 • Data final: 03/04/2024
 • Durada: 75 hores
 • Tipus: Online
 • Demarcació: Lleida
 • Lloc d'impartició: online. Plataforma Imasgal

1. OBJECTIU

 • Aprendre els procediments actuals segons la legislació vigent en matèria immobiliària.
 • Elaborar la cartografia en format GML utilitzada per Cadastre.
 • Validar la cartografia cadastral perquè sigui acceptada pels organismes oficials.
 • Generar informes de Validació Gràfica Alternativa a través de les eines de la Seu Electrònica de Cadastre.
 • Visualització i descàrrega de cartografia cadastral en diferents formats.
 • Edició cartogràfica avançada.
 • Validació de regles topològiques.
 • Composició de mapes de cartografia cadastral.
 • Utilització de software lliure per a realitzar els processos de cartografia cadastral.

2.- PREU

Col·legiats, familiars de primer grau, col·lectius amb conveni i estudiants ....................... 170 euros

No col·legiats .................................................................................................210 euros

El preu inclou el certificat d’assistència.

La demarcació de Lleida del Col·legi es reserva el dret de cancel·lar el curs per manca d'assistents amb el retorn de totes les matrícules abonades.

Número de 10 d'alumnes mínim per realitzar el curs

Possibilitat de bonificar el curs. 

Per més informació pots contactar amb la demarcació de Lleida. 973 24 32 393. TEMARI

TEMA 1 | LA LLEI HIPOTECÀRIA I  DEL CADASTRE IMMOBILIARI

1.1.   Introducció

1. 2.  Tipus d' Immobles. Marc Jurídic | Immobles rústics | Immobles urbans | Immobles de característiques especials (BICES)

1.3. Principals reformes a la Llei Hipotecària i a la Llei del Cadastre Immobiliari

Modificacions de la Llei Hipotecària | Modificacions de la Llei del Cadastre Immobiliari | conclusions.

Per més informació pots contactar amb la demarcació de lleida 973 243239

1.4.        Requisits tècnics de la descripció tècnica i la representació gràfica georeferenciada alternativa

TEMA 2 | LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE

1.1.        La Seu Electrònica de Cadastre (SEC)

serveis d'accés lliure | serveis que requereixen autentificació.

1.2.         Visor i descàrrega de dades de parcel·les

Eines de consulta sobre la cartografia cadastral | Descàrrega dels recintes  d'immobles i  descàrrega de coordenades | Els arxius GML | arxius  GML de parcel·la | arxius GML d'edificació

TEMA 3 | GENERACIÓ DE CARTOGRAFIA CADASTRAL DES DE QGIS

1.1.         Sistemes de coordenades

La figura de la Terra: Geoide y el·lipsoide | Coordenades geogràfiques o geodèsiques | Coordenades planes o projectades | Coordenades UTM | Conclusions.

1.2.        Descàrrega de dades

Descàrrega per la SEC: descàrrega de cartografia vectorial | Complement QGIS: Spanish Inspire Catastral Downloader.

1.3.         Digitalizació avançada

Càrrega i importació d'arxius  de camp o creació d'una nova capa | Cartografia de suport: el centre de descàrregues del CNIG i els WMS | Propietats de les  capes: simbologia, etiquetes i camps | L'autoensamblatge | Commutar edició | Conversió de línia a polígons.

1.4.        Preparació d'arxius per a obtenció de GML

Modificació de la cartografia cadastral afectada | Generació de fitxer  DXF per obtenir GML en l'Arxiu Topogràfic Nacional | Obtenció de les coordenades (X, Y) de cadascun dels recintes.

1.5.        Generació de plànols

 TEMA 4 | GENERACIÓ D'ARXIUS GML

1.1.        Introducció

1.2.        ANTL. Arxiu Topogràfic Nacional de Límits. Menú d'opcions | Menú eines

1.3.        Editor de parcel·lari cadastral. Introducció de punts de suport| Unió | Dividir | Reparcel·lar | Subsanació

1.4.        Conclusions

TEMA 5 | VALIDACIÓ GRÀFICA ALTERNATIVA

1.1.        Introducció

1.2.        Informe de Validació Gràfica (IVG). La validació

1.3.        Informe Cadastral d'Ubicació de Construccions (ICUC). La validació

1.4.        Validacions ¿Positives o negatives?

1.5.        Històric i consulta d'informes de validació ja creats. Històric dels nostres informes de validació | Consulta d'informes de validació

1.6.        El certificat de georeferenciació

1.7.        Tràmits davant  Cadastre. Canvi de titularitat | Canvis  de parcel·la: segregacions, agrupacions | Subsanació de discrepàncies

1.8.        Conclusions

CERCADOR DE CURSOS

Publicitat

Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Caixa Enginyers
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies