• Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google +
  • Youtube
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


COMUNICACIÓ A TITUALRS EXPLOTACIONS PORCINES DE MÉS DE 120 UGM SOBRE LA OBLIGATORIETAT DE DECLARACIÓ DE LES MILLOS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD)

  • Demarcació: General

COMUNICACIÓ A TITUALRS EXPLOTACIONS PORCINES DE MÉS DE 120 UGM SOBRE LA OBLIGATORIETAT DE DECLARACIÓ DE LES MILLOS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD)

 Us traslladem el següent comuicnat dels serveis trerritorials de Girona:

"... Srs.,

L’article 16.2 del Reial Decret 306/2020, d’ordenació de les explotacions porcines,estableix que les persones titulars de les explotacions porcines amb una capacitat superior a les 120 UGM han de comunicar a les autoritats competents les millors tècniques disponibles aplicades en l’explotació. La primera declaració es realitzarà entre l’1/1/2022 i el 28/2/2022 a través de l’apartat específic de MTD en el Mòdul de Dejeccions del sistema GTR(Gestió Telemàtica Ramadera – aplicatiu DACC) que s’ha elaborat a aquests efectes. Posteriorment, hauran de declarar-les anualment abans de l’1 de març de cada any només quan s’hagin modificat les MTD existents o se n’hagin incorporat de noves. També caldrà informar aquells paràmetres que s’hagin modificat vers declaracions anteriors tot i que no impliquin una modificació de les MTD aplicades o n’incorporin de noves.

Podeu trobar més informació relacionada amb aquest tema accedint al següent enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-basses-porci.pdf

Per part de la Sub-direcció General d’Agricultura i de la Sub-direcció General de Ramaderia s’ha considerat necessari informar a totes les persones titulars de les explotacions porcines de més 120 UGM, empreses integradores i entitats ramaderes que, entre l’1/1/2022 i el 28/2/2022, han de comunicar al DACC les millors tècniques disponibles aplicades en l’explotació, informant dels requeriments establerts per la normativa vigent i de l’apartat que s’ha habilitat al GTR per tal que ho puguin realitzar de forma telemàtica. A aquests efectes, us adjuntem els dos models d’escrits que, per part de les Oficines Comarcals, s’han fet arribar a les persones titulars de les explotacions porcines afectades dins dels seus respectius àmbits territorials, segons correspongui:

  • Carta “Informació MTD explotacions porcines Annex I” adreçada als titulars de les explotacions porcines de l’Annex I afectades per la Directiva d’Emissions Industrials (DEI), que tinguin revisada la seva autorització ambiental per tal d’incorporar les MTD de la Decisió d’Execució (UE) 2017/302: s’informa que les seves dades s’han carregat al sistema, però que de tota manera hauran d’accedir al Sistema GTR per tal de completar, esmenar (si escau), verificar i finalitzar la declaració de MTD de l’any 2022.
  • Carta “Informació MTD explotacions porcines 120 UGM” adreçada als titulars de les explotacions porcines de més de 120 UGM que no estiguin dins del supòsit anterior.

Us informem d’aquetes notificacions per si rebeu consultes i per tal que pugueu informar, si ho considereu necessari, als vostres col·legiats..."

 

Podeu consultar en els següents enllaços:

  1. Carta “Informació MTD explotacions porcines Annex I”
  2. Carta “Informació MTD explotacions porcines 120 UGM” CERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Realdron
Banc Sabadell
Mútua General de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies