• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Aclariment respecte alguns aspectes de la Declaració sobre mobilitat, teletreball i treball a distància

 • Demarcació: General

Aquest dilluns 26 d'octubre, la Generalitat de Catalunya i els agents socials més representatius de Catalunya van emetre la Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2Davant aquest fet, des de PIMEC ens aclareixen les següents qüestions:

 

 • - L’índex de contagi i propagació de la Covid-19 fa necessària la presa de decisions que en circumstàncies normals no haurien estat necessàries.
   
 • - En aquests moments, PIMEC considera necessari adoptar com a mesura el teletreball o treball a distància, sempre que les circumstàncies de l’activitat o del lloc de treball ho permetin. En cas que no sigui possible per a l’empresa, cal aplicar mecanismes de flexibilitat per tal d’evitar aglomeracions i, en tot moment, seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i dels serveis de prevenció de riscos laborals pel que fa a la seguretat i la salut laboral.
   
 • Demanem a totes les empreses que puguin exercir el teletreball que ho facin per reduir la mobilitat de persones i ajudar a disminuir l’índex de contagi, també per no haver d’aplicar mesures més dràstiques en un futur i per ajudar a poder tornar a l’activitat a aquells sectors que tenen limitada la seva activitat, tot posant en pràctica la solidaritat amb les activitats sanitàries.
   
 • - La Resolució SLT 2546/2020 diu al seu punt 3.b: “Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc”. 
   
 • - Respecte a si l’empresa pot ser sancionada, la mateixa Resolución SLT/2546/2020 estableix en el seu article 14 que "l'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret Llei 30/2020, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incomplimient de les mesures de prevenció i contenció sanitaries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid -19" .
   
 • - Pel que fa als justificants per poder acreditar la situació de persona treballadora in itinere o in mission, recordem que la mobilitat en aquests moments, segons Resolució  SLT 127/2020, està limitada entre les 22 hores i les 6 hores. Per tant, no està estipulada l’obligació d’expedir un certificat fora de la situació exposada. 
   
 • - PIMEC manifesta la necessitat de millorar i reforçar els serveis de transport públic per tal de minimitzar les possibilitats de contagi durant els desplaçaments en benefici de l’activitat empresarial i econòmica, i de la societat en general.

Font: PIMECCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Realdron
Members Club
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies