• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal

 • Demarcació: General

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la  RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 567978).

Tasques subvencionables:

 1. Redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal 
 2. Redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal municipals i supramunicipals 
 3. Millora de la xarxa viària. 
 4. Actuacions silvícoles de millora. 
 5. Recuperació del potencial forestal per danys biòtics. 
 6. Recuperació del potencial forestal per incendis forestals, nevades i bufaruts.
 7. Infraestructures en la prevenció d'incendis, ajuntaments.
 8. Infraestructures en la prevenció d'incendis, ADF.
 9. Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge.

.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb
l'apartat 6 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril.

Per més informació:

A la pàgina web dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, trobareu els tràmits i tota la informació que requeriu. Igualment podeu fer les consultes necessàries al correu electrònic:  ajutsgestioforestalsostenible.daam@gencat.catCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Mútua General de Catalunya
Banc Sabadell
Realdron
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies