• Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • Google +
 • Youtube
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya


Ajuts de maquinària a la gestió forestal sostenible per a inversions per a la transformació i la comercialització dels recursos forestals

 • Demarcació: General

 

- Ajuts de maquinària: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8429/1856589.pdf

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la RESOLUCIÓ ACC/1780/2021, de 3 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i la comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 568245).

Podran ser beneficiàres les persones sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril: persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l'activitat forestal per la qual s'atorga l'ajut (activitat principal forestal).

Despeses subvencionables:

 • Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella forestal.
 • Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.
 • Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), i les adaptacions i complements.
 • Equips tractors i les seves adaptacions i complements.
 • Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals.
 • Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s'hi instal·lin.
 • Bàscules, pales carregadores de roll, línies d'escorçat i instal·lacions de classificat de roll.
 • Línies de serrat, partidores de llenya i de primera transformació industrial.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Dos mesos, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La tramitació és obligatòria de forma telemàtica per a totes les persones sol·licitant, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://seu.gencat.cat

Per a més infromació:

A la pàgina web dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_actualitat/noticies/detall/Ajuts_transform_comerc_recursos_forestals, trobareu els tràmits i tota la informació que requeriu. Igualment podeu fer les consultes necessàries al correu electrònic:  ajutsgestioforestalsostenible.daam@gencat.catCERCADOR DE NOTÍCIES

Col·legia't!
Directori professional
La Revista
Suport a la indústria agroalimentària

ACCÉS INTRANET

Visat telemàtic
Borsa de treball
Registre certificadors eficiència energètica

Publicitat

Màster UVIC_Alimentació i sostenibilitat
Realdron
Mútua General de Catalunya
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya · C/Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona · Telf. 93 217 97 53 · collegi@agrifor.org
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies